Економіка

Абсолютні і відносні величини в економічному аналізі

0 коментарів
Поняття абсолютних і відносних величин

Абсолютні і відносні величини - ключові інструменти статистики та економіки, що використовуються з метою визначення кількісних характеристик і динаміки зміни показників.

Абсолютні і відносні величини,...

Економіка підприємства швейної промисловості

0 коментарів
Поняття економіки підприємства швейної промисловості

Економіка підприємства швейної промисловості є управління ресурсами такого підприємства для організації фінансової та організаційної ефективності діяльності.

Швейна промисловість є галуззю легкої промисловості, і організація економіки...

Економічний аналіз: формули

0 коментарів
Основні показники економічного аналізу

Економічний аналіз передбачає наявність декількох методів для розрахунку основних своїх показників.

Характерними рисами методу економічного аналізу діяльності суб'єкта економічної системи, є:

використання такої системи показників, яка...

Приватні методи економічної теорії

0 коментарів
Сутність економічної теорії

Економічна теорія є суспільною наукою, при цьому поряд з іншими суспільними науками вона займається дослідженням зв'язків і відносин людей, включаючи поведінку людини в суспільстві.

Економічна наука розглядає...

Об'єкт, предмет і мета комплексного економічного аналізу

0 коментарів
Поняття комплексного економічного аналізу

Аналіз є двояким процесом, за допомогою якого досліджуваний об'єкт ділять на частини, в процесі аналізу кожну з частин досліджують більш глибоко і детально, далі роблять відповідні...

Інформаційні системи економічного аналізу

0 коментарів
Поняття системи та інформації

Всі економічні об'єкти можна вважати системами складного, динамічного і керованого характеру.

Система являє собою упорядковану сукупність різнорідних частин (елементів), які взаємодіють між собою і з зовнішнім...

Безробіття в економічній теорії

0 коментарів
Поняття безробіття

Безробіття в економічній теорії вважається одним з ознак макроекономічної нестабільності.

Безробіття являє собою стан, при якому працездатне населення шукає, але не здатне відшукати роботу.

При цьому населення держави...

Математичні методи економічного аналізу

0 коментарів
Поняття математичних методів економічного аналізу

При аналітичному вивченні діяльності підприємства використовуються математичні методи дослідження. Дані методи дозволяють розширити вивчення факторів, що впливають на господарську діяльність організації, що в свою чергу...

Монопольне ціноутворення

0 коментарів
Поняття монопольного ціноутворення

Монопольне ціноутворення - це визначення цін на товари компаніями-монополістами.

Відмінною рисою монопольного ціноутворення, є те, що ціни встановлюються на такі товари, аналогів яким, як правило, немає. В...

Проблеми економетрики

0 коментарів
Проблема специфікації економетричної моделі

Проблема специфікації економетричної моделі передбачає визначення:

кінцевої мети моделювання; набору ендогенних і екзогенних змінних; складу і структури системи рівнянь, набору змінних; первинних обмежень стохастичних складових.

Специфікація...