Економіка

Класична економічна школа

0 коментарів

Операції з цінними паперами передбачають визначення та відшкодування двох основних банківських ризиків: ринкового і кредитного.

Основним є ринковий ризик, який відображає процентний, фондовий і валютний ризики по цінних паперах.

Процентний...

Економічні погляди фізіократів

0 коментарів

Фізіократи — це школа французьких економістів другої половини XVIII ст., яка виступила з критикою меркантилістичних концепцій. Слово «фізіократи» веде своє походження від двох латинських слів — «физиос» (природа і «кратос»...

Економічна концепція меркантилізму

0 коментарів

Активізація економічного життя в європейських країнах у XV ст. призводить до того, що множаться торговельні зв'язки, торговий оборот стимулює розвиток промисловості, розвивається кораблебудування. У XV столітті цей процес набуває нову...

Економічна думка в епоху Середньовіччя

0 коментарів

Економічна думка Середньовіччя розвивалася під впливом процесів, пов'язаних зі становленням феодалізму. Однією з центральних проблем у ній було обґрунтування монополії кріпосників на землю. Працю кріпосного селянина був більш продуктивним, ніж...

Економічна думка Стародавнього Китаю

0 коментарів

Економічна думка Стародавнього Китаю виявилася найбільш зрілою в історії Стародавнього Сходу. Центральна фігура в старокитайської економічної думки — Конфуцій (551-479 років рр. до н. е.), автор роботи «Бесіди і судження»....

Економічна думка Стародавньої Індії

0 коментарів

Економічна думка у Стародавній Індії виникла в IV-III ст. до н. е. Вона представлена збірником древніх молитов під назвою «Веди», законами Ману та трактатом – «Артхашастра». У «Ведах» відбилися економічні...

Гроші як об'єкт міжнародних торгових угод

0 коментарів

Головна особливість грошей як об'єкта міжнародних торгових угод полягає в тому, що вони є загальним еквівалентом і можуть бути альтернативою будь-якого іншого об'єкта торгових відносин. За своєю природою гроші відносяться...

Гаазька конференція з міжнародного приватного права

0 коментарів

Розробкою проектів конвенцій у галузі міжнародного приватного права займається також Гаазька конференція з міжнародного приватного права. Перша її сесія була скликана урядом Нідерландів в Гаазі у 1893 році з ініціативи...

Всесвітня торговельна організація (ВТО/ГАТТ)

0 коментарів

Всесвітня торговельна організація створена в 1994 році на базі Генеральної угоди з тарифів і торгівлі, що діє з 1 січня 1948 р.

ГАТТ/СОТ є форумом для торгових переговорів.

Основні завдання:

...

Векселя як об'єкт міжнародних торгових угод

0 коментарів

У міжнародних розрахунках активно використовуються векселі/тратти, які самостійно або в пакеті з іншими документами є підставою вимоги оплати за ним. Взаємовідносини учасників вексельного обороту носять характер спеціальних правовідносин і регулюються...