Економіка

Етапи формування світового господарства

0 коментарів

Світове господарство досить складна організація. Дана структура національних економік скріплена рухом товарів, послуг і факторів виробництва. В результаті чого виникають міжнародні відносини економічного характеру між резидентами і нерезидентами.

Сутність і...

Теорія споживчого попиту

0 коментарів
Історія теорії споживчого попиту і поведінки

Теорія попиту і вибору споживачів є розділом мікроекономіки, який вивчає питання вибору споживачем того чи іншого товару або ж набору товарів при заданих обмеженнях.

...

Види споживчого попиту

0 коментарів
Загальна типологія споживчого попиту і його сутність

Споживчий попит є частиною загального платоспроможного попиту, що пред'являється суспільством на предмети споживання. Фактично він відображає поточний стан суспільних потреб.

Величина, характер і...

Сектора світового господарства

0 коментарів
Сутність світового господарства та його секторів

В даний час під світовим господарством в загальному сенсі слова прийнято розуміти сукупність національних економік різних країн світу, які беруть участь в системі міжнародних...

Світове господарство і глобальні проблеми людства

0 коментарів
Поняття і сутність світового господарства

Світове господарство являє собою складну історичну і соціально-економічну систему, яка відрізняється цілісністю, структурністю, ієрархічністю, а також має здатність до динамічного розвитку.

Сьогодні під світовим господарством...

Планова економіка в СРСР

0 коментарів
Формування планової економіки СРСР і її особливості

Під плановою економікою в загальному слід розуміти особливий тип організації народного господарства, заснований на взаємодії господарюючих суб'єктів відповідно до єдиного плану або їх...

Ознаки економіки планового типу

0 коментарів
Визначення планової економіки

Планова економіка являє собою економічну систему господарювання, при якій власність на ресурси належить держави, а економічна діяльність спрямовується і координується за допомогою централізованого управління. Інакше її прийнято...

Модель економічного зростання Харрода-Домара

0 коментарів
Історія створення моделі

У 1939 році вийшла перша робота Р. Харрода по економічній динаміці «Нарис теорії динаміки», а після війни були видані лекції Харрода, які читалися в 1946-1947 роках в...

Теорія економічних порядків Ойкена

0 коментарів
Особистість Вальтера Ойкена

Вальтер Ойкен народився 17 січня 1891 роки в Єні в родині лауреата нобелівської премії в галузі літератури. Він займався вивченням економіки, філософії, історії в університетах Бонна, Кіля,...

Зростання національної економіки

0 коментарів
Поняття і значення економічного зростання

Економічне зростання - збільшення обсягів сукупного виробництва і споживання благ в рамках певної економічної системи.

Економічне зростання характеризується, в першу чергу, через показник валового внутрішнього...