Економіка

Маржиналістський напрям економічної думки

0 коментарів

Маржиналістський напрям економічної думки виник в кінці XIX і остаточно сформувалось на початку XX століть. Цей напрям з'явилося як протиставлення теорії трудової вартості, на основі якої був сформульований висновок про...

Модель соціалістичної системи господарювання

0 коментарів

У цілому на основі робіт класиків марксизму-ленінізму соціалістична система господарювання повинна функціонувати таким чином. У методологічному плані класики марксизму розглядали суспільне виробництво на рівні макроекономіки і виходили з того, що...

Погляди на економіку Володимира Ілліча Леніна

0 коментарів

Найвідомішим російським марксистом був Володимир Ілліч Ленін (1870-1924). З усього великого ленінського спадщини ми розглянемо тільки його теорію імперіалізму. Вона була викладена у працях «Про гасло Сполучених Штатів Європи» (1915),...

Економічні погляди основоположників марксизму

0 коментарів

У XIX столітті потужний розвиток отримало соціалістичний рух. В результаті здійснення буржуазних революцій здійснився перехід від монархічних систем до демократичних форм правління. Фактично були зметені жорсткі рамки, що ділили суспільство...

Економічні погляди Джона Стюарта Мілля

0 коментарів

Джона Стюарта Мілля (1806-1873) нерідко називають синтезатором ідей класичної школи, які остаточно завершили її формування. Міллю належить ряд фундаментальних робіт в галузі політекономії: «Нариси щодо невирішених проблем політичної економії» (1843),...

Економічна теорія Томаса Мальтуса

0 коментарів

Англійський економіст Томас Мальтус (1766-1834) був священиком, але одночасно займався науковою роботою. В цілому його методологія відповідала загальним принципам класичної політекономії, але порівняно з іншими її представниками, які вважали предметом...

Економічні погляди Жана Батиста Сея

0 коментарів

Найбільш відомим дослідником навчань Сміта у Франції Жан Батист Сей (1767-1832). Головними роботами Ж. Б. Сея «Трактат політичної економії, або простий виклад способу, яким утворюються, розподіляються і споживаються багатства» (1803)...

Економічні погляди Давида Рікардо

0 коментарів

Англійський економіст Давид Рікардо (1771-1823) вніс величезний внесок у розвиток класичної політичної економії, так як саме в його працях політична економія набула риси науки як системи знань про економічному базисі...

Теорія Адама Сміта

0 коментарів

Теорія А. Сміта Становлення класичної економічної школи пов'язане з іменем видатного англійського вченого Адама Сміта (1723-1790). Саме А. Сміт розробив і представив економічну картину суспільства як систему. Основним його твором...

Економічні погляди У. Петті

0 коментарів

Родоначальником класичної економічної школи вважається англієць Уільяма Петті (1623-1687). У Петті належать такі праці, як «Трактат про податки і збори» (1662), «Слово мудрим» (1664), «Різне про гроші» (1682). На відміну...