Економіка

Виняток подвійного рахунку при розрахунку ВВП

0 коментарів
Для того щоб правильно розрахувати сукупний обсяг виробництва, необхідно всі продукти і послуги, вироблені в даному році, врахувати не більше одного разу. Більшість продуктів проходять декілька виробничих стадій, перш ніж...

Методи підрахунку ВВП і ВНП

0 коментарів
За допомогою показників валового продукту можна виміряти обсяг річного (квартального, місячного) випуску товарів і послуг в економіці. Ця загальна зведена величина валового продукту показує, з чого вона складається і на...

Основні макроекономічні показники

0 коментарів
Валовий внутрішній продукт (ВВП) - це ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених в країні за 1 рік (або квартал). Для того щоб порівнювати економіки різних країн, ВВП зазвичай розраховують...

Держава і економіка - основи

0 коментарів
1. Державна власність у розвинених країнах інтенсивно розвивається в умовах криз і воєн, коли необхідна суспільна концентрація ресурсів для вирішення життєво важливих економічних завдань. В умовах безкризового розвитку, в міру...

Державне регулювання економіки

0 коментарів
У 40-70-х рр. XX сторіччя в розвинених країнах діяла розгорнута система державного регулювання всіх виробничо-технологічних, фінансово-кредитних і соціально-економічних питань. Вона включає: • державний сектор економіки; • державні фінанси, державний бюджет,...

Денаціоналізація (приватизація)

0 коментарів
Денаціоналізація (приватизація) була викликана тим, що обстановка в країнах Західної Європи суттєво змінилася до кінця 70-х рр. XX сторіччя. Приватні корпорації і банки сильно зміцнилися і стали на рівних конкурувати...

Капіталістична (кейнсіанська) націоналізація

0 коментарів
Капіталістична (кейнсіанська) націоналізація - принципово інший тип націоналізації. Воно здійснювалось в розвинених країнах в 30-40-х рр. XX століття і в наступні роки. В умовах кризи 1929-1933 рр. уряди використовували набір традиційних...

Соціалістична націоналізація приватної власності

0 коментарів
Соціалістична націоналізація приватної власності в масовому порядку стала проводитися після Жовтня 1917 р У результаті цього в СРСР зникли всі форми приватної власності і сформувалася єдина державна власність. При цьому...

Типи державної власності

0 коментарів
У сучасних розвинених країнах державна власність однотипна вертикальної організації влади: • власність держави, яку регулює федеральна або центральна влада; • власність штатів, провінцій, земель, автономних республік або областей і країв,...

Форми участі держави в економіці в сучасних умовах

0 коментарів
Державна власність не є «винаходом» ні соціалізму, ні капіталізму. Вона існувала ще в стародавніх цивілізаціях (Єгипті, Китаї та ін.). Це було пов'язано з тим, що створення великих об'єктів, у тому...