Економіка

Природа фірми

0 коментарів
Спочатку слово «фірма» (походить від італійського firma - підпис) означало торгове ім'я купця, комерсанта. Фірма значно змінилася за тривалий період розвитку ринкових відносин. Сьогодні, як ви вже знаєте з першого...

Еластичність пропозиції

0 коментарів
У ринковій теорії і практиці велике значення має також розгляд еластичності пропозиції, яку можна проаналізувати у зв'язку з різними змінними. Розрізняють три тимчасових періоди, яким відповідає різна еластичність пропозиції: 1)...

Наслідки запровадження фіксованих цін

0 коментарів
На практиці можуть зустрічатися різні випадки фіксації цін. Розглянемо випадок державного втручання у процес ціноутворення для досягнення суспільних цілей. Часто ми самі зацікавлено говоримо про те, чому б державі й...

Ринкова рівновага

0 коментарів
Після розгляду попиту та пропозиції стає зрозумілим, що на ринку бажання споживачів і продавців «зустрічаються»: одні хочуть купити товар якнайдешевше, а інші - продати якомога дорожче. Їх бажання і можливості...

Ринкова пропозиція

0 коментарів
Дійсно, чим вища ціна, тим вигідніше виробляти і продавати даний товар при незмінних витратах. Якщо витрати на виробництво товару при розширенні його поставок ростуть, то підвищуються ціни можуть покривати це...

Ринковий попит

0 коментарів
Що таке ринок в повсякденному розумінні цього слова знають усі. Але як його визначає економічна теорія? Ринок - це система взаємодій покупців і продавців для вчинення ними угоди купівлі-продажу певного...

Споживчий кредит

0 коментарів
Кредит (від лат. Creditum - позика, борг) - це надання грошей (або товару) в борг на гарантованих умов повернення, терміновості і платності. В основі угоди лежить довіру одного учасника до...

Бюджет сім'ї

0 коментарів
Основу фінансової бази будь-якої сім'ї складає бюджет, який представляє розпис (баланс) грошових доходів, витрат і заощаджень на певний строк. Доходи сім'ї являють собою сукупність надходжень грошових і натуральних коштів за...

Теорія споживчої поведінки

0 коментарів
Кожен споживач має з такими питаннями: як найкраще вибрати товар, що купити, чи вистачить коштів для покупки обраного товару? На ці питання допомагає відповісти теорія споживчої поведінки, основи якої будуть...

Три головні проблеми економіки

0 коментарів
Проблема вибору, про яку ми вже говорили, вирішується не тільки за допомогою мінімізації альтернативних витрат і кривої виробничих можливостей. Кожне суспільство стоїть перед проблемою вибору при вирішенні трьох головних питань:...