Овердрафт

На російському ринку банківських послуг великою популярністю користується такий вид кредитування, як овердрафт. Суть овердрафтного кредитування полягає в наданні позичальнику короткострокового кредиту в тому випадку, коли для проведення поточних платежів на його рахунку недостатньо коштів. Зазвичай така фінансова послуга надається юридичним особам і індивідуальним підприємцям в рамках договору про відкриття банківського рахунку. Хоча останнім часом короткострокове кредитування затребуване і фізичними особами – власниками пластикових карт.

Популярність овердрафту обумовлена наступними причинами. В першу чергу, це, звичайно ж, оперативність отримання грошових коштів. Позичальнику достатньо одного разу надати документи, необхідні для прийняття рішення про видачу кредиту. У разі позитивного рішення, він отримує можливість автоматично кредитуватися необмежену кількість разів протягом всього терміну дії кредитного договору без надання додаткових документів.

Другий важливий момент – це можливість нецільового використання кредиту. За рахунок овердрафту можуть проводитися будь-які платежі за винятком погашення боргів по кредитах, раніше наданих позичальнику в рамках кредитних договорів, укладених між клієнтом і банком. Крім того, грамотне використання «коротких грошей» формує кредитну історію клієнта, яка в свою чергу може стати в нагоді при інших видах кредитування.

До недоліків можна віднести високий розмір процентної ставки, який зазвичай беруть банки за надання короткострокових кредитів, а також комісію банку. Це обумовлено тим, що банки хочуть компенсувати втрати, викликані необхідністю резервування коштів.

У кожному банку існують своя власна процедура надання такого виду кредиту, як овердрафт, але якщо узагальнити, то можна виділити кілька основних етапів його отримання.

В першу чергу – це надання документів. З огляду на той факт, що короткострокове кредитування доступне тільки клієнтам банку, то, як правило, всі необхідні документи в банку вже є. Позичальника-організацію можуть попросити надати баланс підприємства за останній період, виписки з рахунків в інших банках, податкові декларації. При кредитуванні фізичних осіб зазвичай від позичальника вимагають заповнити анкету та подати наступні документи – довідку ПДФО з місця роботи, паспорт і на вибір – наприклад, водійське або пенсійне посвідчення, свідоцтво про присвоєння ІПН тощо Багато банків обмежуються виключно посвідченням особи – достатньо пред’явити паспорт громадянина РФ.

Після розгляду поданого пакета документів та прийняття рішення про кредитування, банк встановлює ліміт овердрафту. Позичальник за потребою користується позиковими засобами в межах ліміту. При надходженні грошей на рахунок клієнта банк списує їх в безакцептному порядку для погашення заборгованості. У період користування кредитом банк нараховує відсоток на суму боргу, які також списуються в міру поповнення рахунку клієнта.

Крім дозволеного (описаного вище) існує так званий, недозволений овердрафт. Він виникає в тому випадку, коли клієнт видає платіжний документ понад залишок по рахунку, без попереднього узгодження з банком. Таке вимушене кредитування послугою назвати складно, це швидше за порушення договірних зобов’язань з боку клієнта, тому окремо розглядати його в рамках цієї статті ми не стали.

ПОДІЛИТИСЯ: