Організація управління соціальними процесами

Товариство з моменту його виникнення потребувало управліннівсіма соціальними процесами, відтворенням умов матеріального і духовного життя.

Уже в первісному суспільстві було необхідно організовувати, планувати і контролювати видобуток і запаси їжі, будівництво житла, охорону племені, а також передавати знання, уміння, навички, традиції і звичаї. Все це було елементарними функціями примітивного процесу управління. Цими функціями в суспільстві займалися певні категорії людей-керівників: вожді, старійшини, воєначальники, жерці. У міру накопичення досвіду управління застосовувалися все більш прогресивні інструментальні засоби і техніка управління.

Згодом процеси та інструментарій методів управління стали все більш організованими і науково обгрунтованими. У ці процеси включалися великі групи людей, що здійснюють спеціальні функції управління державою, економікою, армією.

Вперше було визначено поняття «управління». Це процес цілеспрямованого впливу суб’єкта управління (менеджера або оргструктури) на об’єкт управління (колектив працівників, об’єднаних у виробничу структуру) для досягнення певних цілей і результатів в житті суспільства.

ПОДІЛИТИСЯ: