Недоліки методу ранжирування

Недоліком методу ранжирування є практична неможливість впорядкування великого числа об’єктів. Досвід застосування цього методу показує, що при більшій кількості об’єктів (15-20), експертам важко в побудові ранжування. Це пояснюється тим, що в процесі ранжирування експерт повинен встановити взаємозв’язок між усіма об’єктами, розглядаючи їх як єдину сукупність.

При збільшенні числа об’єктів кількість зв’язків між ними зростає пропорційно квадрату числа об’єктів. Збереження в пам’яті і аналіз більшою сукупності взаємозв’язків між об’єктами обмежуються психологічними можливостями людини. Тому при ранжируванні більшого числа об’єктів експерти можуть допускати істотні помилки.

...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Типи рахунків