Методика присвоєння об’єктам пов’язаних рангів

У практиці ранжирування об’єктів, між якими допускаються відносини як строгого порядку, так і еквівалентності, числове уявлення вибирається в такий спосіб.

Найбільш кращого об’єкту присвоюється ранг, рівний одиниці, другому за перевагу – ранг, що дорівнює двом, і т.д. Для еквівалентних об’єктів зручно, з точки зору методики подальшої обробки експертних оцінок, призначати однакові ранги, рівні середнім арифметичним значенням рангів, присвоюється однаковим об’єктам. Такі ранги називаються пов’язаними рангами. Пов’язані ранги можуть виявитися і дробовими числами.

...
ПОДІЛИТИСЯ: