Комп’ютерні сховища-тезауруси

Ця технологія дозволяє працювати з великими обсягами семантичної (понятійної) інформації. Актуальність і значимість гіпертексту зростає в епоху якісних економічних перетворень. В даний час в експлуатації вже знаходиться велика кількість різноманітних гіпертекстових систем, в тому числі Гіперлог, АСФОГ, Link Way, Knowledge Pro і ін.

Методологія організації гіпертекстових інформаційних і комп’ютерних сховищ професійних баз знань і відповідні інструментальні засоби дозволяють формалізувати текстові описи економічних мов, проектувати і обробляти семантичні інформаційні моделі різних економічних об’єктів в їх взаємозалежності і взаємозумовленості. У той час як традиційні тексти навчальної та наукової економічної літератури призначені для послідовного читання рядок за рядком, сторінка за сторінкою, гіпертекст сповнений розвилок. Практично в будь-якому його місці можна перервати читання і перейти до іншої статті довідника, доречною в цій ситуації.

ПОДІЛИТИСЯ: