Комерційний кредит

Комерційний кредит – це кредит, що надається у формі попередньої оплати, авансу, розстрочення та відстрочення платежу за виконані роботи, продані товари або надані послуги. Метою комерційного кредиту є прискорення реалізації товарів і отримання прибутку. Такий кредит може надаватися лише в межах величини тимчасового вільного капіталу, до того ж його можна отримати тільки у безпосередніх виробників товарів, робіт або послуг.
Комерційний кредит широко застосовується у взаємовідносинах продавців і покупців, при цьому в залежності від форми комерційного кредиту в ролі кредиторів можуть виступати як перші, так і другі.

Так, при наданні кредиту в формі авансу або попередньої оплати кредитором є покупець. Він оплачує придбаний товар (виконану роботу або надану послугу) раніше терміну його доставки (виконання), за що продавець знижує ціну товару (роботи, послуги) на певний відсоток, встановлений у договорі.
Якщо комерційний кредит надається у формі відстрочки або розстрочки платежу, то в ролі кредитора виступає продавець, який доставляє товар (виконує роботу, надає послугу) раніше, ніж покупець заплатить повну вартість товару (роботи, послуги). При цьому договором комерційного кредитування встановлюється термін надання відстрочки або умови надання розстрочки платежу.

Договір комерційного кредиту можуть укладати між собою будь-які фізичні та юридичні особи, крім банківських установ. Договір між юридичними особами завжди укладається у письмовій формі, а при укладенні договору між фізичними особами письмова форма потрібно лише в разі, якщо сума кредиту не менше ніж в 10 разів законодавчо встановлений мінімальний розмір оплати праці (МРОТ).

В ході реалізації відносин комерційного кредитування кредитор має право отримувати від позичальника відсотки на суму кредиту, при цьому розмір відсотків та умови їх сплати визначаються договором. Якщо в договорі не прописані умови про розмір відсотків, то їх розмір визначається відповідно до ставки банківського відсотка на той день, коли позичальник сплачує суму боргу або його відповідну частину. Якщо інше не зазначено в договорі, сплата відсотків проводиться щомісячно до дня повернення всієї суми кредиту.

Договір комерційного кредиту не передбачає сплати відсотків, якщо в ньому не вказано інше, якщо він укладений між фізичними особами на суму не більше 50 МРОТ і не має відношення до здійснення підприємницької діяльності.

Виділяють цілий ряд способів надання комерційного кредиту. Так, одноразовий комерційний кредит означає укладення разового договору на умовах платності, терміновості, зворотності. При реалізації вексельного способу покупець оплачує кредит за допомогою власного векселя або векселя третьої особи з індосаментом позичальника.

Сезонний спосіб, як правило, застосовують роздрібні та оптові торгові організації. Метою такого кредиту є формування необхідних запасів продукції перед сезоном розпродажів.
Кредит з періодичною оплатою використовується між кредиторами і позичальниками, добре знайомими один з одним. При цьому покупець періодично закуповує нові партії товару без укладення додаткових кредитних договорів з продавцем. Придбаний товар оплачується або протягом певного періоду після поставки або регулярно в терміни, встановлені договором.
Нарешті, договором консигнації передбачається відстрочка оплати товарів постачальнику за умови, що гроші будуть заплачені лише в разі успішної реалізації товарів. В іншому випадку товар повертається постачальнику.

ПОДІЛИТИСЯ: