Іпотечний сертифікат участі

Ідея іпотеки для України не нова, її вік налічує понад сто років. Перша практика іпотеки балу застосована в нашій державі в 1861 році коли селяни, звільнені від кріпацтва, для того щоб купити насіння і інструменти, закладали під кредит отриману ним землю.Появленіе закону «Про іпотеку» не принесло нічого принципово нового, і не відкрило ні яких нових кредитних можливостей. Єдиним зручністю можна вважати те, що взяти кредит під заставу квартири стало на багато легше.

Засобами для реалізації іпотеки служать іпотечні цінні папери. Однією з таких цінних паперів є іпотечний сертифікат участі (ІСУ), який підтверджує право її власника на частку загальної власності на іпотечне покриття. Кожен власник іпотечного сертифіката має право: вимагати від особи, яка видала цей цінний папір, участі в довірчому управління іпотечним покриттям, а також отримання грошових коштів, які є фінансовими надходженнями від пулу сек’юритизованих іпотечних активів.

Кожен іпотечний сертифікат участі (ІСУ) є свідченням однакового обсягу прав, а також підтверджує рівну частку в праві спільної власності на іпотечне покриття. У правилах довірчого управління конкретним іпотечним кредитом має бути зазначено кількість іпотечних сертифікатів участі. ІСУ ставитися до емісійних цінних паперів, фіксування наданих їм прав відбувається в бездокументарній формі.

Цей вид цінних паперів не має своєї номінальної вартості і доступний для вільного обігу на ринку цінних паперів. Випуск похідних цінних паперів від іпотечних сертифікатів участі є неприпустимим.

Для обліку прав на цінні папери даного виду ведеться реєстр власників іпотечних сертифікатів участі. Підтвердженням цих прав служить виписка з реєстру, яка видається реєстратором протягом п’яти днів з моменту вимоги власника іпотечного сертифіката участі.

Видавати іпотечні сертифікати долі мають право тільки організації комерційного типу, що мають ліцензії на ведення діяльності з управління інвестиційними та пайовими фондами, недержавними пенсійними фондами, а також кредитними організаціями.

Випуск ІСУ можливий в разі дотримання наступних умов: розмір їх емісії не повинен перевищувати загальної вартості всіх іпотечних активів; термін їх звернення не повинен перевищувати термін дії договору від іпотечний кредит; загальна вартість всіх випущених емітентом сертифікатів не повинна перевищувати п’ятдесяти кратного розміру капіталу емітента; мінімальний обсяг випуску сертифікатів повинен бути не менше суми еквівалентної ста тисячам євро за курсом Національного Банку.

Ризики, що підлягають консолідації в іпотечний борг, підлягають обов’язковому страхуванню.

ІСУ видаються під іпотечне покриття і служать підставою для виникнення спільної часткової власності на участь в ньому. Вони також є підставою для установи управління даними іпотечним покриттям. З моменту, установи якого виникає спільна часткова власність на іпотечне покриття.

Договір довірчого управління іпотечним покриттям складається терміном дії не менше 1 року, але не більше 40 років.

До іпотечного покриття іпотечних сертифікатів участі пред’являється ряд вимог. У нього можуть входити засвідчують частку в праві спільної власності іпотечні сертифікати участі, а також вимоги по зобов’язаннях забезпеченими іпотекою, отримані в результаті виконання зобов’язань грошові кошти.

ПОДІЛИТИСЯ: