Інструментарій суб’єктивних вимірів

Суб’єктивні вимірювання проводяться людиною, що виконує роль «вимірювального приладу». Отже, при суб’єктивному вимірі на його результат впливає психологія мислення людини. У психології ведуться дослідження в області суб’єктивних вимірів, з двоякою метою: визначити закономірності процесу вимірювання; виявити загальний механізм мислення людського мозку.

На основі використання логіки і теорії відносин побудована теорія вимірювань, що дозволяє з єдиних позицій розглядати як суб’єктивні, так і об’єктивні вимірювання.

...
ПОДІЛИТИСЯ: