Гравітаційна модель зовнішньої торгівлі

Місце зовнішньої торгівлі в економіці країни

Бурхливий розвиток зовнішньої торгівлі почалося з часів Великих географічних відкриттів. У сучасному світі досить складно уявити країну, яка не має зовнішніх економічних зв’язків і не бере участі в зовнішній торгівлі.

Під зовнішньою торгівлею розуміється взаємовигідний обмін благами, який включає в себе ввезення іноземної продукції (імпорт) і вивезення продукції власного виробництва (експорт). Сюди ж відносять транзитний вид торгівлі. Він має на увазі транспортування продукції по території країни або декількох країн. Так само під транзитною торгівлею може розумітися доставка продукції в центри товарного розподілу в конкретних державах, з яких виробляється подальший реекспорт в країни призначення. Варто відзначити, що транзитна торгівля істотно впливає на кінцеву ціну продукції, так як включає в себе платежі за перетин інших держав, а також ускладнює логістичну роботу.

Кожна країна, яка бере участь у зовнішній торгівлі складає загальну систему міжнародної торгівлі. При цьому конкретна держава в силу кліматичних, ресурсних та інших факторів може спеціалізуватися на виробництві певних благ. Такий поділ по створенню благ сприяє міжнародній спеціалізації праці. Вона має два підходи. Країна може виробляти продукцію за умови, що наявні в державі необхідні фактори виробництва мають відносно нижчу ціну, ніж в інших країнах. В такому випадку, внутрішня потреба національної економіки покривається за рахунок власного виробництва та імпорту необхідної продукції. Або розподіл праці може регулюватися міжнародними організаціями. Підприємства різних країн виробляють блага, а потім обмінюються ними один з одним.

В даний час більшість економік є відкриті системи, які мають безліч взаємозв’язків з господарськими системами інших країн. Участь в міжнародній торгівлі дає ряд переваг:

  • Спеціалізація на певній продукції дозволяє підвищити рівень зайнятості, ефективно використовувати наявні потужності, впроваджувати нові технології.
  • Розвинений експорт так само підвищує зайнятість населення.
  • Конкуренція на міжнародному рівні створює передумови для економічного розвитку.
  • Виручка від експорту сприяє зростанню внутрішнього капіталу.

Таким чином, зовнішня торгівля відіграє важливе значення в стабілізації економічного становища країни та її господарському зростанні.

Гравітаційна модель для зовнішньоторговельної діяльності

Зовнішня торгівля надає досить відчутний вплив на макроекономічні показники окремого держави, тому стає актуальним аналіз і вивчення закономірностей в сфері міжнародних торговельних відносин. Найбільш широко для цих цілей використовується гравітаційна модель. В її основі лежить всім відомий закон всесвітнього тяжіння Ньютона. Ян Тірберген, фізик за освітою, взяв цей закон за основу і розробив модель, що враховує вартість експортного обсягу держави, співвідношення економічного потенціалу покупця і продавця, а також торгові витрати між країнами.

Економічний розмір держави Тірберген оцінював з точки зору показника внутрішнього валового продукту. До витрат він відносив:

  • тарифи, що встановлюються митницею країн;
  • витрати на перевезення продукції;
  • наявність членства в міжнародних і валютних союзах;
  • різного роду участь в неекономічних союзах;
  • географічні та кліматичні витрати;
  • фактори, що впливають на соціальну стабільність в країні і інше.

Першим успішним практичним застосуванням гравітаційної моделі для аналізу зовнішньої торгівлі вважається праця Андерсона від 1979 року. Він припустив, що створювані в різних країнах однорідні товари, не є повністю замінними для економічних суб’єктів. Тобто, вироблена продукція не має однакову цінність для різних країн, а корисність товарів і послуг визначається функцією з постійною еластичністю заміщення. Праця Андерсона був доопрацьований ван Вінкоопом. Була створена проста формула для обліку перерахованих вище параметрів, яка на даний момент широко застосовується для аналізу потенціалу зовнішньоторговельних відносин.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Засіб нагромадження