Головні принципи правової держави

Щоб розібратися, в чому сутність правової держави, звернемося до словників. Відповідно до Тлумачним політичним словником під даним терміном розуміється таке суспільний устрій, в якому панують норми і фундаментальні принципи права. Основним завданням такої структури є захист прав і свобод людини.

Саме поняття і принципи правового держави не залежать від національного досвіду, вони універсальні і тому застосовні до будь-якого державного устрою. Можна коротко перерахувати найважливіші принципи, яких слід дотримуватися:

 • рівноправність усіх членів суспільства. Під рівноправністю розуміється, що перед законом відповідають всі громадяни країни, незалежно від свого соціального статусу і матеріального становища. Навіть статус законодавця не звільняє людину від відповідальності перед ними. До цих категорій громадян можуть застосовуватися більш вагомі інструменти примусу до виконання, щоб забезпечити їх чесність, неупередженість та безсторонність;
 • верховенство закону. У правовій державі закон – це найвища юридична сила. Немає жодної людини або групи людей, організації або органу влади, які можуть вийти за його рамки;
 • захист цивільних прав. Концепція випливає з основ природного права, і відповідно до неї кожна людина з самого народження наділений деякими можливостями і свободами. Тому така структура організації влади всіляко повинна прагнути їх дотримуватися дотримуватися;
 • здійсненність основних вимог, які встановлює право. Це означає, що будь-який нормативно-правовий акт повинен бути доступний до ознайомлення, зрозумілий і реальний для виконання. Одним із прикладів реалізації цього принципу є, наприклад, принцип зворотної дії закону, коли він застосовується до подій, які відбулися до його вступу. Принцип зворотної сили діє, як правило, в разі пом’якшення покарання або поліпшення ситуації.

Для успішної реалізації цих принципів найбільш важливими умовами є наявність в системі державного устрою таких моделей:

 • поділ влади, а найголовніше, забезпечення незалежності та недоторканності судової влади;
 • розумне тлумачення законів;
 • гарантія справедливості роботи судової влади.

Говорити про те, чи є держава правовою, можна в тому випадку, якщо в його пристрої чітко виділяються основні ознаки. При цьому всі вони відповідають вищезгаданим критеріям. А це значить, він повинен відповідати наступним вимогам:

 • закон верховенствує у всіх сферах;
 • чітко дотримується принцип поділу влади;
 • особистість в державі і воно саме взаємно відповідають один перед одним, а це значить, що громадянин не лише наділений правами, а й має певні зобов’язання;
 • права і свободи громадянина реальні і захищені як з боку закону, так і з боку суспільства;
 • закон реалізується стабільно, як і правопорядок в суспільстві.

Важливо! Говорячи про дотримання прав і свобод, не можна допускати беззаконня і абсолютної свободи людини. Правова держава, надаючи йому свободу і захищаючи його інтереси, також має інструменти примусу громадян. Всі такі інструменти знаходяться в рамках правового поля.

ПОДІЛИТИСЯ: