Економічний інструментарій Середньовіччя

Джерела економічних знань в арабських країнах:

Коран (610-632 рр.) – Збори проповідей, обрядів і юридичних встановлень, заклинань і молитов, повчальних розповідей і притч; поклав початок цивільному і канонічному мусульманському праву, освятив складалася в Аравії соціальна нерівність, інститут приватної власності. Згідно з Кораном одним з п’яти «стовпів віри» є обов’язкова добродійність (податок захід), поряд з якою рекомендується і добровільна милостиня (садака);

Ібн-Халдун Абдуррахман Абу Зейд ібн Мухаммед (1332-1406 рр.) – Арабський історик і філософ.
Економічний інструментарій Західної Європи:

праці Блаженного Августина (354-430 рр.) «Про град Божий» і «Сповідь» – вид праці, розумовий або фізичний, не повинен впливати на стан людини в суспільстві, так як ці види праці рівноцінні; нетрудовое накопичення золота і срібла, лихварський відсоток і торговельний прибуток є гріхами; «Справедлива ціна» є ціна товару, яка відповідає витратам на його виробництво;
роботи Фоми Аквінського (Фома Аквінат) (1225-1274 рр.) – трактат «Про правління государів»: уявлення про людину як суспільну істоту, про загальне благо як мету державної влади, а також робота «Сума теології» – оцінка товарно-грошових відносин , тобто гроші не можуть породжувати гроші, необхідно становий розподіл суспільства, багатство поділяється на природне (плоди землі і ремесла) і штучне (золото і срібло), визнання необхідності приватної власності.

Економічний інструментарій Середньовічної України:

«Руська правда» (XII-XIII ст.) – Звід законів Київської держави:

  • Захист життя і майна княжих дружинників і слуг, становище феодальнозавісімих людей, зобов’язальне і спадкове право і т.д.;
  • діяльність І.С. Пересвєтова (кінець XV – початок XVI ст.) – Виступав за зміцнення самодержавства, військову реформу, приєднання Казанського ханства;
  • діяльність М. С. Башкіна (середина XVI ст.) – виступав проти офіційної церкви, а також холопства.
ПОДІЛИТИСЯ: