Економічні та неекономічні блага

Благо взагалі – це здатність предметів задовольняти потреби людини.

Економічні блага, за формулюванням К. Менгера, визначаються як товари (незалежно від здатності до пересування, незалежно від осіб, що пропонують їх для продажу, від їхньої матеріальності, незалежно від характеру їх як продуктів праці), але призначені обов’язково для обміну на ринку споживчих товарів .

ПОДІЛИТИСЯ: