Ефективність використання пов’язаних рангів

Зручність використання пов’язаних рангів полягає в тому, що сума пов’язаних рангів об’єктів дорівнює сумі натуральних чисел. При цьому будь-які комбінації пов’язаних рангів не змінюють цю суму. Ця обставина спрощує методику обробки результатів ранжирування при груповій експертній оцінці.

Важливо пам’ятати, що ранги об’єктів визначають тільки порядок розташування об’єктів за показниками порівняння. Ранги як числа не дають можливості зробити висновок, на скільки або в скільки разів краще один об’єкт в порівнянні з іншим. Якщо, наприклад, ранг об’єкта дорівнює трьом, то звідси не слід робити висновок, що об’єкт, який має ранг, що дорівнює одиниці, в три рази краще, ніж об’єкт, який має ранг, що дорівнює трьом.

...
ПОДІЛИТИСЯ: