Адам Сміт: методологія та інструментарій

Адам Сміт – автор книги «Дослідження про природу і причини багатства народів», яка з’явилася завершенням етапу становлення політичної економії як науки. У ній визначено предмет, методологія і загальний інструментарій політичної економії як особливої галузі знання. Предметом економічної науки, по А. Сміту, є суспільне економічний розвиток і зростання добробуту суспільства. При цьому розвиток економіки спирається на матеріальні (фізичні) ресурси суспільства, використання яких веде до створення благ і багатства народу.

Методологія вчення А. Сміта заснована на концепції економічного лібералізму, основні положення якого полягають в наступному: інтереси окремих осіб співпадають з інтересами суспільства ( «економічний людина» є особа, наділена егоїзмом і прагненням до все більшого накопичення багатства); неодмінною умовою дії економічних законів є вільна конкуренція; гонитва за прибутком і вільна торгівля – діяльність, вигідна всьому суспільству; на ринку діє «невидима рука», за допомогою якої вільна конкуренція управляє діями людей через їхні інтереси і веде до вирішення суспільних проблем найкращим способом, максимально вигідним як окремим особам, так і суспільству в цілому.

Завдання політичної економії, за Смітом, полягає в збільшенні могутності і багатства країни.

Економічне вчення і розроблений А. Смітом інструментарій представлені: теорією поділу праці або спеціалізації; теорією грошей як загальним засобом обміну; теорією вартості, в складі якої визначалися категорії, названі «догмами Сміта»; заробітна плата, прибуток, рентабельність; теорія капіталу як частина запасів; концепціями про економічну політику держави.

ПОДІЛИТИСЯ: