Економіка

Теорія раціональних очікувань

0 коментарів

Головним ідеологом теорії раціональних очікувань є Роберт Лукас (нар. у 1937 р.). Спочатку теорія раціональних очікувань вважалася одним з відгалужень монетаризму. Але завдяки роботам Р. Лукаса вона отримала самостійність, перетворившись...

Теорія пропозиції

0 коментарів

Авторами цієї теорії є А. Лаффер, Дж. Гілдер, М. Еванс і ін Вони головну увагу приділили не попиту, а проблемі пропозиції, ефективного використання ресурсів.

Ринок, на думку названих авторів, є...

Економічні погляди монетаристів

0 коментарів

Головним ідеологом монетаристів є американець Мілтон Фрідмен (рід. у 1912 р.). Він автор 250 робіт, у тому числі 27 книг. Найбільшою є робота «Історія грошової системи США 1867-1960 рр..», яка...

Економічні погляди Джоан Робінсон

0 коментарів

До послідовників ідей Дж. Кейнса відносять професора кембріджського університету Джоан Робінсон (1903-1983). Головна її праця — «Теорія недосконалої конкуренції» (1933). Вона відома двома своїми теоріями:

1. Теорія недосконалої конкуренції. Ця...

Теорії економічної динаміки

0 коментарів

Вперше ідеї економічної динаміки були викладені в роботах Елвіна Хансена (1887-1976). Він вважається засновником американського кейнсіанства.

У теорії Е. Хансена першопричиною зростання виробництва, його рушійною силою є технічний прогрес. Він,...

Економічні погляди Джона Мейнарда Кейнса

0 коментарів

Основоположником цілого напрямку в розвитку економічної думки був англієць Джон Мейнард Кейнс (1883-1946). Головна книга Дж. Кейнса називалася «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», яка вийшла в 1936 р. майже...

Неоавстрийська економічна школа

0 коментарів

Ідеї неоавстрійської школи тісно пов'язані з ідеями неоліберальної школи. Тому часто неоавстрійсюку школу представляють як певний різновид неолібералізму.

Представником неоавстрійської школи був Людвіг фон Мізес (1881-1973). Головні його праці: «Теорія...

Неоліберальна економічна школа

0 коментарів

 Ідеологи неолібералізму згрупувалися в Німеччині навколо Вальтера Ойкена (1891-1950), який завідував кафедрою Фрейбурзького університету. Тому неоліберальне напрям економічної думки називають ще й «фрейбургської школою».

Сам В. Ойкен відомий, в першу...

Економічні теорії монополізації і добробуту

0 коментарів

У першій половині XX століття досить широко обговорювалися питання, що стосуються конкуренції і монополії, а також добробуту.

Питання конкуренції та монополії були розглянуті в роботах американського економіста Едварда Чемберліна (...

Економічні вчення Альфреда Маршалла і Джона Кларка

0 коментарів

Значний внесок у розвиток економічної думки вніс англійський економіст, засновник Кембриджської школи Альфред Маршалл (1842-1924). Головна його праця — «Принципи політичної економії» (1890). Найбільшу популярність А. Маршаллу принесла синтетична теорія...