Економіка

НТР і світове господарство

0 коментарів
Визначення світового господарства

Більшість національних економік будується на принципах ринкових відносин, що формує відкритість господарських систем і їх готовність до взаємного співробітництва. Сукупність окремих національних господарств, а також весь спектр...

Матеріальна основа світового господарства

0 коментарів
Суб'єкти світового господарства, його сутність

Сучасні економічні системи окремих держав будуються на принципах ринкових відносин, що має на увазі відкритість структур і їх готовність до взаємодії один з одним. Так...

Цілі і завдання світового господарства

0 коментарів
Сутність світового господарства

Світове господарство має як широке, так і вузьке визначення. Згідно широкому визначенню, світове господарство являє собою суму всіх національних економік, а згідно вузькому визначенню є сукупністю тільки...

Двочленна модель світового господарства

0 коментарів
Стадії розвитку людського суспільства

Розвиток людського суспільства можна розділити на три послідовні стадії:

доіндустріальну; індустріальну; постіндустріальну.

Для доіндустріальної стадії характерна аграрна економічна структура, яка спостерігається в таких найменш розвинених країнах,...

Теорія спонтанного порядку Хайєка

0 коментарів
Наукова діяльність Ф. Хайєка

Фрідріх фон Хайек є великим теоретиком-економістом, лауреатом Нобелівської премії з економіки, який написав чимало робіт в області історії соціальних ідей і політичної філософії.

Слід зазначити, що...

Планове ціноутворення

0 коментарів
Ціноутворення, його сутність і чинники

Національна економіка багатьох країн будується на принципах змішаної господарської моделі. У сфері споживання все відносини будуються на принципах ринкових відносин.

Їх характеризують свобода суб'єктів господарювання,...

Модель ділового циклу Хікса

0 коментарів
Поняття економічного і ділового циклів в економіці

Під циклом в економіці, особливо на макрорівні, слід розуміти періодичні коливання рівнів економічної активності, а саме обсягу випуску, рівня цін і зайнятості. По...

Споживчий попит населення

0 коментарів
Сутність споживчого попиту

Споживчий попит - це провідний чинник економічного зростання економіки в індустріальних країнах. Найбільш значним його вплив виявляється в малих державах, де потенціал внутрішнього ринку товарів досить обмежений.

...

Технології та світове господарство

0 коментарів
Поняття і структура світового господарства

В даний час існує два основних підходи до визначення терміна «світове господарство» (або «світова економіка») - його розглядають в широкому і вузькому сенсах.

У широкому...

Планова економіка в Китаї

0 коментарів
Історія становлення планової економіки в Китаї

Протягом ХХ століття в Китаї формувалася своя специфічна модель планового господарства. Розглянемо історію його розвитку більш докладно.

Перші зрушення соціально-економічного характеру в Китаї були...