Самовдосконалення і власна еволюція

Ось тут успіхи людства, мабуть, скромніше, ніж в будь-якій іншій області його діяльності. Втім, зміна складу своєї сімейної групи осмислено виробляли ще неандертальці. Вони штучно змінювали співвідношення статей в сім’ї, вбиваючи частина новонароджених дівчаток. Так вони домагалися відразу двох екологічних результатів. По-перше, підвищували частку мисливців і тим самим забезпечували збільшення припливу видобутку в сім’ю. По-друге, зменшення жінок гальмувало швидкість розмноження. У цих стародавніх мисливців не було контролюючого їх хижака, вони самі були суперхіщнікамі, тому були потрібні внутрішні регулятори чисельності, щоб дотримуватися динамічну рівновагу власного числа і кількості жертв (видобутку). Ось в доповненні до наявних в природі внутріпопуляціонним механізмам регуляції щільності населення стародавні люди придумали ще один, яким вони могли самі управляти – регулювання кількості самок.
Надалі, вже у сучасної людини був винайдений ще один механізм регулювання чисельності, він супроводжувався ритуалом зняття скальпа і був поширений серед американських індіанців. Тут вже регулювалася чисельність не в своїй родині, а в популяції. Збалансованість з кількістю видобутку досягалося умертвіння не родичі, а члена іншого племені або сім’ї, але споживає той же ресурс – мисливця на ті ж стада бізонів. Надалі з розвитком людської культури і побудовою світової цивілізації і цей спосіб регулювання, тобто самовдосконалення своєї групи або популяції був залишений. Він був визнаний не тільки аморальним, а й аморальним. Замість цього, то ж засіб  побиття співвітчизників, було піднято на нову висоту і вже стало вживатися більш масштабно. Воно стосувалося не окремого складу сім’ї або мисливського племені. Винищення одноплемінників стало масовим і від цього більш дієвим і набуло вигляду спочатку міжплемінних, а потім і міждержавних війн. Це вже був серйозніший і масштабний спосіб зниження чисельності, і винаходили все нові способи і знаряддя його вдосконалення. Так і вийшло, що до цих пір ми для регулювання власної чисельності не винайшли нічого принципово нового, а використовуємо спосіб, придуманий на зорі сучасного людства, спосіб цей – війна. Правда, з розвитком суспільства, ускладненням його структур і тут є широке поле діяльності для модернізації отриманого від предків механізму регулювання. Це різноманітні побутові знищення одноплемінників; релігійні та етнічні конфлікти; конфлікти держав з різним громадських ладом. Та й державам з однаковою конструкцією, виявляється, є що спробувати розділити і є причини повоювати. Нове досягнення нашого часу  різні форми тероризму. Він з’явився ще в XIX столітті, але до сучасності дав величезне багатство форм. В основі ж його лежать уже не військові дії, а просте знищення мирних громадян (заручників) для досягнення політичних, матеріальних або релігійних цілей. У загальному вигляді тероризм це спосіб знизити щільність населення, можливо, тому ми поки ще не чули про монголе-терориста. Адже щільність населення в цій країні, як і раніше залишається дуже низькою. Проте, масштабне знищення одноплемінників (особин свого виду) як механізм регулювання чисельності в природі не поширений. Він притаманний, мабуть, тільки людині. Стаючи все більш популярним, він тепер є одним їх істотних наших екологічних досягнень, і неправильно було б його замовчувати.
З розвитком біологічних наук людство неодноразово робило і робить спроби самовдосконалення, але, як правило, це не досліди в чистому вигляді, а з’єднання чергового біологічного експерименту з будь-якої політичної доктриною або філософським течією. Всі ці досліди завжди будуть зупинені і заборонені в людській культурі, тому що превалює в ній антропоцентричний уявлення про конструкцію світу, про роль і сутності людини. Адже людина в цих уявленнях по ролі своєї  господар всього живого і неживого на планеті, коштує він над біосферою і управляє їй. Сутність же у нього божественна. А якщо він створений за вищим і бездоганному зразком, то підправляти це зразок  тільки псувати все «виріб».
У зв’язку з цим наші етичні принципи дозволяють нам як завгодно самовдосконалюватися протягом власного життя, набуті ознаки не передаються у спадок. Не забороняється, але і не дуже схвалюється суспільством, вдосконалення свого інтелекту. Це поширюється на всі його сторони  науку, літературу, живопис, музику. Тут помірне вдосконалення схвалюється суспільством, і його результати йдуть в «скарбничку» людства, а надто сильний відрив від сучасного рівня загрожує “вискочки” укорочением життя, відмовою від нього сучасників і навіть винятком його вкладу із загального накопиченого людством знання.
І ось в такому суспільстві безперервно розвивається наука робить все нові і нові пропозиції людству щодо вдосконалення його членів, щодо вдосконалення його популяцій і сімейних груп. Це можуть бути пропозиції щодо спрямованого відбору батьківських пар для поліпшення генофонду нації, по вилученню недосконалих у фізичному чи розумовому відношенні людей з товариства. Останнє не означає їх фізичного знищення, просто пропонується безлічі способів по скороченню їх можливостей розмноження, тобто того, що і відбувається в природних популяціях аморальної і аморальною Природи. Людина давно вже не вважає себе природним об’єктом, і йому не годяться ті правила, за якими живуть інші тварини на Землі. Вчені ж не можуть зупинитися у своїх дослідженнях. Відмовившись під тиском суспільства від різних «євгенічних» задумів, почали пропонувати нові рецепти, здавалося б, далекі від тих, якими користується Природа.
Спочатку мова йшла про штучному заплідненні і про можливий розвиток плода поза тілом матері *. На цьому шляху
_______________
* Йдеться про знаменитих дослідах середини двадцятого століття італійського вченого П. Петруччі, що добився розвитку зародка людини в штучному середовищі і заборонених церквою. Ці прийоми екологічно безглузді. Природного спосіб розмноження забезпечує практично безмежне зростання чисельності будь-якої популяції і для його стримування потрібні потужні внутрішні і зовнішні механізми.

намітилися деякі просування, незважаючи на церковні заборони. Далі з розвитком генетики з’явилися можливості клонування, зміни генотипу, вдосконалення людини і навіть штучного вирощування для нього зручних, що не відриваються організмів запасних частин. Здавалося б, людство повинно вхопитися за такі райдужні перспективи продовження життя і вдосконалення кожного з його членів. Однак, заплутані і дуже численні моральні та етичні норми, та ще помножені на етнічні, культурні та національні відмінності, мабуть, ніколи не дадуть людям можливості вдосконалювати самих себе. Цілком ймовірно наука розробить ще не мало способів вдосконалення не тільки організму, але і людського мозку, однак навряд чи це буде використано. Швидше за все, такі розробки виявляться під забороною. Причому з розвитком екологічної етики заборони все більш розширюються, переходячи від людини до ссавців, далі мабуть поширяться на всіх хребетних, і потім справа дійде до всіх організмів в біосфері.
Один із способів адаптації до впливу зовнішнього середовища наші популяції використовують краще за інших ссавців. Тут ми можна порівняти хіба що з протозоа, що мають такі ж планетарні видові ареали. Йдеться про продукуванні колосального розмаїття генотипів. Дальні схрещування сприяють появі найнеймовірніших сполучень спадкових ознак. Так людство отримує величезну масу фенотипів і випробує їх в різних середовищних ситуаціях. У полівок цей феномен можна виявити на піку чисельності, коли серед нормально бурих звірків з’являється всілякі фарбувальні варіанти – руді плямисті, білі, чорні. Цей спосіб поліпшити свою адаптованість людстві давно використовує несвідомо. Завоювання нових земель, переселення народів, вивезення рабів, світові війни – все це варіанти перемішування великих людських мас. Зараз це ж реалізується роботою міждержавних об’єднань, трансконтинентальних і транснаціональних корпорацій. Допомагає в цьому і все улучаться свою роботу транспортна мережа, і туристичні фірми. Таким чином, у людства поряд зі старим етичним забороною на експерименти з власними особинами, проходить широкомасштабний експеримент видозміни особин. Він включає дві необхідні компоненти: а) створення неймовірного різноманіття умов життя – впливу зовнішнього середовища; б) все більш інтенсивне перемішування «піддослідних».
Людство, що не бажає змінюватися морфологічно і анатомічно, проте, може без особливих перешкод вдосконалюватися в науковій і технічній діяльності. Адже воно вперто продовжує руху строго по шляху техногенної цивілізації, тобто прогрес суспільства визначається тільки одним параметром – ступенем складності виготовлених механізмів.
узагальнення
Промислова спрямованість всієї людської цивілізації визначає не тільки напрямок розвитку суспільства, але намагається диктувати і навіть хід еволюції органічного життя на Землі. Тривають спроби виділити один вид тварин за межі біосфери, тривають спроби освоїти ролі продуцента (досягнення автотрофности) і редуценти, таким чином, утворивши додатковий окремий кругообіг речовини на планеті.
Як і раніше людство бачить у фіналі свого розвитку себе єдиним видом на планеті, а планету єдиним індустріальним будинком для цього виду. Періодично публікуються «наукові» проекти глобального прогодування людства в разі загибелі біосфери. Або загального втечі цього людства на інші планети. Успіхи людства в освоєнні космічного простору пов’язані завжди або з втечею на інші планети з остаточно спустошеною і мертвої Землі, або з витягом з інших світів сировини і енергії для землян. Людина, мабуть, в душі продовжує залишатися кочівником, що мріють про багату видобутку, від набігів на сусідні племена.
Тим часом у людства є можливості не тільки жити в злагоді з Природою і процвітати, як один з її молодих і дуже життєздатних видів, що мають дуже широку екологічну нішу. Для цього потрібно тільки сприяти всім іншим видам планети, бо від них залежить наше життя. А понад те, мати те, що не мають інші види – удосконалюватися розумово і фізично, розвивати науку і всі види мистецтв.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Інсульт