Екологія

Кругообіг сірки в природі

0 коментарів

Вміст сірки в живих організмах незначно, але вона входить до складу білка і тим самим грає істотну роль в протіканні біохімічних процесів.

Основна частина сірки зафіксована в літосфері у вигляді...

Кругообіг кисню в природі

0 коментарів

Кисень є побічним продуктом фотосинтезу.

Швидкість обороту кисню (через процес фотосинтезу) становить близько 2000 років. Основний постачальник кисню на Землі - зелені рослини.

Головний споживач кисню - тварини, грунтові організми...

Кругообіг фосфору в природі

0 коментарів

Фосфор міститься в гірських породах, що утворилися в минулі геологічні епохи. У біогеохімічний кругообіг він може потрапити в разі підйому цих порід з глибини земної кори на поверхню суші, в...

Кругообіг азоту в природі

0 коментарів

Азот бере участь в утворенні білкових структур. Велика частина біосферного азоту міститься в атмосфері. Це головне джерело азоту для органічних сполук.

Перехід його в доступні живим організмам форми може здійснюватися...

Ноосфера — доповідь

0 коментарів

Поява на Землі людини привело до того, що біосфера починає перетворюватися. Поверхня земної кулі піддається активному втручанню і перебудови в інтересах людини. Інтенсивність перетворень збільшується в міру розвитку людського суспільства,...

Функції біосфери

0 коментарів

Дані сучасної науки дозволяють виділити п'ять основних функцій біосфери: енергетичну, газову, концентраційну, деструктивну, середовищеутворюючу.

Енергетична функція виконується за рахунок акумулювання зеленими рослинами сонячної енергії в процесі фотосинтезу. Одна частина цієї...

Біосфера як одна з оболонок Землі

0 коментарів

Наша планета має неоднорідне будову і складається з концентричних оболонок (геосфер) - внутрішніх і зовнішніх. До внутрішніх відносяться ядро, мантія, а до зовнішніх - літосфера (земна кора), гідросфера, атмосфера і...

Екологічна сукцесія

0 коментарів

У природних екосистемах відбуваються постійні зміни стану популяцій організмів. Однак всі ці коливання, як правило, більш-менш регулярні і не виходять за межі стійкості екосистеми - її звичайного розміру, видового складу,...

Біологічна продуктивність екосистем

0 коментарів

Продуктивність екосистеми - це накопичення екосистемою органічної речовини в процесі її життєдіяльності. Продуктивність екосистеми вимірюється кількістю органічної речовини, створюваного за одиницю часу на одиницю площі.

Розрізняють різні рівні продукування, на...

Екологічні піраміди та їх види

0 коментарів

Трофічну структуру можна зобразити графічно, у вигляді так званих екологічних пірамід. Підставою піраміди служить рівень продуцентів, а наступні рівні харчування утворюють поверхи і вершину піраміди. Відомі три основних типи екологічних...