Екологія

Безвідходна і маловідходна технологія

0 коментарів
Маловідходна технологія - такий спосіб виробництва продукції, при якому шкідливий вплив на навколишнє середовище не перевищує рівня, допустимого санітарно-гігієнічни-кими нормами, при цьому за технічними, організаційними, економічними або іншими причинами частина...

Переробка і використання відходів виробництва та споживання полімерних матеріалів

0 коментарів
Основна частина відходів утворюється при очищенні і промиванні обладнання. Незважаючи на невеликий вихід цих відходів, втрати народного господарства, з урахуванням міоготоііажіості виробництва синтетичного каучуку, дуже значні. На їх знищення потрібні...

Утилізація відпрацьованих нафтопродуктів

0 коментарів
Відпрацьовані нафтопродукти є, як правило, відходами споживання і включають відпрацьовані моторні та індустріальні масла, а також суміш відпрацьованих нафтопродуктів. Кількість і якість відпрацьованих масел в першу чергу залежить від організації...

Зневоднення та сушка нафтових шламів

0 коментарів
Відходи, що забруднюють грунт, підрозділяють на побутові, сільськогосподарські і промислові. Побутові відходи. Ці відходи займають великі площі при складуванні. Щорічно на одного міського жителя припадає 1 т твердих відходів. Маса...

Мембранні методи очищення стічних вод

0 коментарів
Існують наступні мембранні методи; мікрофільтрація - процес поділу колоїдних розчинів і суспензій під дією тиску; ультрафільтрація - розділення рідких сумішей під дією тиску; зворотний осмос - розділення рідких розчинів шляхом...

Біохімічне очищення

0 коментарів
Недолік біохімічної очистки - великі капітальні витрати, необхідність попереднього видалення токсичних речовин, суворого дотримання технологічного режиму очищення і розбавлення стічних вод у разі високої концентрації домішок. Проте біохімічне очищення набула...

Організація водооборотних циклів

0 коментарів
Основний шлях зменшення скиду у водойми забруднених і умовно чистих вод-повторне їх використання, т. є. Організація оборотного водозабезпечення. [...] При прямоточном водозабезпеченні вся відбираєма з водойми вода після використання в...

Скорочення водоспоживання

0 коментарів
Виробництва органічних речовин з вуглеводнів нафти і газу (нафтохімічна і хімічна промисловість) і виробництва палив, масел, вуглеводневої сировини хімічних процесів (нафтопереробна промисловість) відносяться до водоємним. Більшу частину води витрачають для...

Нормування шкідливих речовин в стічних водах

0 коментарів
Вступники до річки, озера, водосховища і моря забруднюючі речовини вносять значні зміни в сталий режим і порушують рівноважний стан водних екологічних систем, хоча водое.ми і здатні до самоочищення шляхом біохімічного...

Нормування водоспоживання на підприємствах

0 коментарів
Нафтопереробна і нафтохімічна промисловість належить до водоємних галузей народного господарства і поступається за водоспоживанню лише енергетиці, металургії, хімічній промисловості п комунальному господарству. Більшу частину води використовують для охолодження і конденсації...