Екологія

Основні поняття загальної екології

0 коментарів
Вивчення екології неможливе без визначення основних понять. Поняття "організм" (лат. Organize - влаштовую, надаю стрункий вигляд) вживається як у вузькому сенсі - особина, індивідуум, "жива істота" так і в широкому,...

Структура екології

0 коментарів
Всі прикладні екологічні науки пов'язані із загальною екологією. Їх можна систематизувати або за методами, якими вони користуються. I. У відповідності з розмірами об'єктів вивчення, це напр .: 1. аутоекологія (грец....

Антропогенний вплив на літосферу

0 коментарів
Людина, насамперед, інтенсивно впливає на верхню частину твердої оболонки Землі. Переважно це вплив припадає на верхній родючий шар літосфери - грунт, що є найважливішим компонентом будь екологічної системи суші, на...

Антропогенний вплив на гідросферу

0 коментарів
Вода відноситься до числа найбільш важливих природних ресурсів, таких, як повітря та енергоносії. Вода необхідна для всіх форм життя на Землі. Сукупність усіх джерел води на нашій планеті - морів,...

Антропогенний вплив на атмосферу

0 коментарів
Сталість складу повітря - найважливіша умова існування людства. Тому будь-які зміни його складу розглядаються як забруднення. У нормі атмосферне повітря містить наступні компоненти: азот - 78%, кисень - 20%, аргон...

Демографічна ситуація в Росії

0 коментарів
Росія була однією з перших країн у світі, в яких встановилося співвідношення народжуваності і смертності, що робить неможливим просте відновлення поколінь. Зародження демографічної кризи, який відчуває Росія в даний час,...

Демографічний вибух і обмеження народжуваності

0 коментарів
Першопричиною сучасної екологічної кризи є демографічні проблеми людства, пов'язані з ростом чисельності та з посиленням міграції населення. У природних популяціях тварин і рослин зростання чисельності рідко йде за експоненціальним законом....

Вікова структура населення

0 коментарів
Наступним фактором, що робить значний вплив на демографічні процеси, що відбуваються на різних територіях, є вікова структура населення, що представляє собою його розподіл за віковими групами. На початку XX століття...

Демографічні процеси та демографічна поведінка

0 коментарів
Найважливішою характеристикою екосистеми, незалежно від масштабу, є чисельність популяцій живих істот, що населяють її простір. Екосистема виду Homo sapiens, незважаючи на певну своєрідність, не є винятком. Історичний процес розвитку людського...

Вплив урбанізованого середовища на людину

0 коментарів
Соціально-економічні, екологічні та біологічні фактори великого міста, що впливають на здоров'я людини, дуже численні і різноманітні. Однак серед них на перше місце слід поставити саме абіологіческіе, тобто суперечать біологічним потребам...