Екологія

Пристрій біосфери і роль живої речовини

0 коментарів
У біосфері протікає безліч процесів, організми народжуються, борються з несприятливими умовами зовнішнього середовища і між собою і вмирають, екологічні системи розвиваються і гинуть, на їх місці виникають нові. Але біосфера...

Взаємовідносини видів в екологічних системах

0 коментарів
Важливу інформацію про екологічні системах можна отримати, розглядаючи взаємодію їх внутрішніх біотичних факторів при сталості зовнішніх і внутрішніх абіотичних факторів. При цьому досить популяції розглядати на рівні повного внутріпопуляціонного агрегування....

Проблема продовольчих ресурсів

0 коментарів
У світі є цар, Цей цар нещадний. Голод назва йому. Н.А.Некрасов
Причина демографічного вибуху полягає в тому, що ніколи раніше в своїй історії людська популяція не мала таких сприятливих умов...

Демографічний вибух

0 коментарів
Проведене обговорення дозволить докладніше охарактеризувати найцікавішу для нас популяцію - популяцію людини. Останні 150 років людство зростало і продовжує зростати вибухо-вообразно, відповідно до експоненційної моделлю: в логарифмічною шкалою чисельність населення...

Віковий склад популяцій

0 коментарів
Метод повного внутріпопуляціонного агрегування не дозволяє описувати внутрішню структуру популяцій, нехтуючи, наприклад, відмінністю між особинами різного віку. Між тим, в різному віці організми по-різному чутливі до впливу екологічних факторів, та...

Експоненціальна і логістична моделі зростання

0 коментарів
Розглянемо опис популяції на рівні повного внутріпопуляціонного агрегування. Цей опис складається у відтворенні динаміки її чисельності під впливом інших екологічних факторів. Зміна щільності якоїсь популяції Xj (чисельності особин на одиницю...

Поняття популяції

0 коментарів
Живе населення (біота) екологічної системи - це безліч особин всіх мешкають в цій системі рослин, тварин і мікроорганізмів. При вивченні екосистем кожну особину індивідуально не вивчають - при величезному числі...

Едафічні фактори

0 коментарів
Ґрунтовий покрив є самостійну земну оболонку. Сукупність фізичних і хімічних властивостей грунту, здатних надавати екологічне дію на живі організми, називають едафічним фактором (від «едафос» (грец.) -почва). Якби на Землі не було...

Іонізуюче випромінювання

0 коментарів
Серед екологічних факторів, що роблять істотний вплив на життєдіяльність організмів, слід розглянути іонізуюче випромінювання - випромінювання з дуже високою енергією, достатньою для іонізації атомів і молекул. Велика частина сонячного випромінювання...

Температура і вологість

0 коментарів
Температура і вологість - основні климатотворчі фактори. На формування температурного режиму екосистем надають основний вплив два чинники. По-перше, це частина енергії сонячної радіації, безпосередньо витрачається на підвищення температури екосистеми. По-друге, це...