Екологія

Методи ліквідації та знешкодження відходів буріння

0 коментарів
Метод природного випаровування хоча б частини рідких відходів, що заповнюють шламовий комору, простий і доступний, але мало-ірнемлем через надмірної тривалості. Він може бути рекомендований лише для попередньої осушки комор. [...]...

Наслідки забруднення відходів буріння хімічними реагентами

0 коментарів
При бурінні нафтових і газових свердловин споживається значна кількість природної води, в результаті чого утворюються забруднені стоки у вигляді бурових стічних вод. У стічні води потрапляють різні хімічні реагенти, застосовувані...

Продукти з вуглеводневої сировини

0 коментарів
Для підвищення ефективності газо- н нафтовидобутку застосовують різні хімічні реагенти, отримані на базі вуглеводнів нафти і газу (вуглеводневі розчинники, поверхнево-активні речовини, полімерні реагенти і т. Д.), А також відходи виробництва...

Застосування гнучких технологічних систем при переробці вторинних матеріальних ресурсів

0 коментарів
Для створення раціональних схем переробки вторинних матеріальних ресурсів -відходи в рамках одного підприємства або територіального комплексу можуть бути використані гнучкі технологічні системи (ГТС). [...] Для ГТС хімічних виробництв характерні технологічна...

Виробництво мономерів синтетичного каучуку

0 коментарів
Бутадієн, ізопрен і стирол - мономери для отримання синтетичних каучуків. Вироблення їх досягає 75-80% від загального випуску каучуків. Виробництво ізопрену, бутадієну і стиролу відноситься до великотоннажним. Світова вироблення стиролу перевищує...

Виробництво ароматичних вуглеводнів

0 коментарів
У СРСР більше 50% ароматичних вуглеводнів виробляють методом каталітичного риформінгу. Понад 82% прямогонного сировини, що направляється на риформінг, витрачають у виробництві високооктанових компонентів автомобільних бензинів, близько 18% -в виробництві бензолу,...

Використання низькомолекулярних кислот

0 коментарів
У виробництві синтетичних жирних кислот, одержуваних окисленням парафіну киснем повітря, в якості побічних продуктів утворюються низькомолекулярні кислоти, які виводять з окислювальних колон з відхідним повітрям. [...] Газові викиди вузла окислення...

Використання продуктів гідроформіліровання пропілену

0 коментарів
Взаємодія аліфатичних олефінів з синтез-газом (оксидом вуглецю і воднем), в результаті якого обра-зуются альдегіди або первинні спирти, називається оксосіітезом або Iідроформілірованіем. Використання сннтез-газу розширює сировинну базу і створює передумови для...

Використання сировини та переробка продуктів піролізу

0 коментарів
В даний час вважають, що тільки етан може бути безумовним сировиною піролізу, так як інших більш ефективних напрямків його використання поки немає. Світовий досвід свідчить про те, що спалювати етансодержащій...

Використання нафти і газу при комбінуванні виробництв

0 коментарів
Нафта використовують у хімічних виробництвах як енергоносій і як сировину. На виробництво хімічної продукції витрачають близько 5% нафти, що видобувається в країні, приблизно 3% витрачають на вироблення всіх видів енергії,...