Екологія

Проблема накопичення, переробки та утилізації відходів споживання

0 коментарів

Методи переробки твердих побутових відходів (ТПВ):

будівництво полігонів для захоронення та часткової їх переробки,
спалювання відходів на сміттєспалювальних заводах; компостування (з отриманням цінного азотного добрива або біопалива); попереднє сортування,...

Забруднення середовища відходами виробництва і споживання

0 коментарів

Основна причина забруднення біосфери - це ресурсомісткі і забруднюючі технології переробки і використання сировини, які призводять до величезного накопичення відходів і до необхідності їх утилізації.

Відходи - це продукти, які...

Захист грунтів

0 коментарів

У число основних ланок екологічного захисту грунтів входять:

захист грунтів від водної та вітрової ерозії; організація сівозмін і системи обробки ґрунтів з метою підвищення їх родючості; - меліоративні заходи (боротьба...

Екологічні наслідки забруднення природних вод

0 коментарів

Забруднення водних екосистем становить величезну небезпеку для всіх живих організмів і, зокрема, для людини.

Встановлено, що під впливом забруднюючих речовин в прісноводних екосистемах відзначається падіння їх стійкості внаслідок порушення харчової...

Способи очищення стічних вод — доповідь

0 коментарів

Різноманітність стічних вод прийнято поділяти на такі види:

технологічні, що виникають в технологічних процесах попередньої мийки, проміжної або фінішної промивання, при використанні води в якості технологічного розчинника або носія; господарсько-побутові...

Основні джерела забруднення поверхневих вод

0 коментарів
скидання у водойми неочищених стічних вод; змив отрутохімікатів зливовими опадами; газодимових викиди; витоку нафти і нафтопродуктів.

Промислові стічні води забруднюють екосистеми найрізноманітнішими компонентами залежно від специфіки галузей промисловості. При цьому...

Види забруднення вод

0 коментарів

Хімічне - найбільш поширене забруднення гідросфери, стійке і далеко поширюється. Воно може бути:

органічним (фенолами, нафтеновими кислотами, пестицидами та ін.); неорганічним (солями, кислотами, лугами); токсичним (миш'яком; сполуками ртуті, свинцю, кадмію...

Проблема якості питної води

0 коментарів

Питна вода повинна бути безпечна в епідеміологічному відношенні, нешкідлива за хімічним складом і мати сприятливі органолептичні властивості.

Її якості повинні відповідати вимогам «Питна вода. Гігієнічні вимоги до якості води централізованих...

Основні заходи з охорони атмосферного повітря

0 коментарів

Для захисту повітряного басейну від негативного антропогенного впливу у вигляді забруднення його шкідливими речовинами можна виділити три основні групи заходів:

технологічні; санітарно-технічні; планувальні.

До технологічних заходів можна віднести: створення замкнутих...

Порушення озонового шару

0 коментарів

Високо над Землею, в стратосфері, міститься порівняно мало відомий газ, важливий для життя. Цей газ - озон. Кожна молекула озону складається з трьох атомів кисню. Озон в стратосфері поглинає більше...