Екологія

Фотохімічні перетворення забруднень в атмосфері

0 коментарів
Забруднення, що потрапляють в атмосферу, зазнають рядхімічних перетворень, що призводять до утворення небажаних продуктів, що викликають, зокрема, фотохімічний зміг. Для атмосферних реакцій, зазвичай протікають при досить низьких температурах, важливим фактором...

Вуглеводні та їх похідні

0 коментарів
При несприятливому стані атмосфери (штиль, інверсія) різко збільшується забруднення повітря в приземному шарі. Через нещільності устаткування в атмосферу можуть потрапляти не тільки вуглеводні, але й продукти нафтохімічних виробництв - оазлічние...

Забруднення антропогенного походження

0 коментарів
До домішкам в атмосфері антропогенного походження відносяться: викиди промислових підприємств, автотранспорту, сільськогосподарських підприємств, продукти згоряння палива і спалювання відходів. Ці домішки характеризуються великою зосередженістю в просторі, неоднорідністю за складом і...

Непостійні домішки природного походження

0 коментарів
Водяна пара міститься в атмосфері в концентрації 1-3% (об.), Яка залежить від висоти шару повітря (основна маса водяної пари зосереджена в шарі повітря до 6 км від Землі), пори року...

Який мінімальний просторовий обсяг, в якому можна спостерігати парниковий ефект?

0 коментарів
Парниковий ефект визначається так званої оптичною товщиноюτ, яка визначається як відношення геометричної товщини (висоти) z розглянутій області до довжини вільного пробігу теплових фотонів l, τ = z / l. Довжина...

Що буде, якщо з живої спільноти зникнуть руйнівники?

0 коментарів
Коротко: Руйнівники створюють невеликі порушені ділянки, на яких постійно проживають види-ремонтники, що відновлюють екосистему після зовнішніх, великих руйнувань. Якщо руйнівники зникнуть, а зовнішніх руйнувань довго не буде, види-ремонтники зникнуть зі...

У чому відмінність функцій одноклітинних і багатоклітинних організмів?

0 коментарів
(1) Найважливіше для стійкості життя властивість одноклітинних організмів полягає в тому, що їх малий розмір і, відповідно, велике число дозволяють домогтися, відповідно до закону великих чисел, мінімізації флуктуацій (тобто максимальної...

Чи встигне людство скоротити чисельність, не зруйнувавши біосферу?

0 коментарів
16 серпня 2006 професор Йос ван Дамм у своїх питаннях підняв кілька важливих тем: Прочитане мною (на Вашому сайті) резюме необхідних заходів щодо скорочення народжуваності справило на мене дуже сильне...

Що таке сукцесія екосистеми

0 коментарів
Сукцесія - це відновлення екосистеми після її порушення. Біомаса максимальна в непорушеною екосистемі і зростає до цього максимального значення в процесі сукцесії. Продуктивність рослинності також зростає, особливо, якщо початок сукцесії...

Що відрізняє живі організми від неживих?

0 коментарів
Різниця між живим і щойно померлим організмом полягає в тому, що живий організм має впорядкованим, регульованим самим організмом, витратою енергії, споживаної з їжі або запасів, накопичених всередині організму. Витрата енергії...