Екологія

Сучасний ризик, пов'язаний із забрудненням

0 коментарів
Наступні фактори є прикладами змін в сучасному індустріальному суспільстві, які повинні бути враховані при аналізі ризику та управлінні ризиком, пов'язаним з промисловими забрудненнями: - Зрушення в природі ризику від інфекційних...

Основні відомості про методики оцінки ризику US EPA

0 коментарів
Більшість методик аналізу хімічного ризику, які використовуються в США, розроблені американським агентством з охорони навколишнього середовища (Environmental Protection Agency of USA - US EPA) http://www.epa.gov.us Крім того, широко використовуються методики,...

Нормування забруднення води

0 коментарів
Нормування якості води полягає у встановленні для води водного об'єкта допустимих показників її складу і властивостей, які забезпечують безпеку для здоров'я населення, сприятливі умови водокористування і екологічне благополуччя водного об'єкта....

Загальні вимоги до якості вод

0 коментарів
Під якістю розуміється характеристика складу і властивостей води, що визначають її придатність для конкретних видів водокористування. Якість питної води повинна відповідати наступним гігієнічним вимогам: вода повинна мати приємний смак, бути...

Показники якості водного середовища

0 коментарів
Для оцінки якості вод, ступеня їх чистоти або забрудненості і можливості водокористування для тих чи інших потреб застосовуються три групи показників якості води: фізико-хімічні, біологічні та органолептичні (табл. 3.17). До...

Забруднення водного середовища

0 коментарів
Джерела забруднення води ті ж, з якими ми вже познайомилися: промисловість, аграрний сектор, транспорт, енергетика, населення. Забруднення вод - зміна складу або властивості вод, викликане прямим або непрямим впливом виробничої...

Склад і характеристики води

0 коментарів
Вода (H2O) - хімічна сполука водню (11,11%) з киснем (88,89%). При утворенні води з одним атомом кисню з'єднується два атоми водню (Уніфіковані ..., 1986). Насправді вода являє собою суміш сполук...

Якість повітряного середовища на робочих місцях

0 коментарів
Робочою зоною вважається простір заввишки до 2 м над рівнем підлоги, на якому розташовані місця постійного або тимчасового перебування працюючих. При встановленні гранично допустимих концентрацій для робочих місць ПДКрм враховують,...

Нормування викидів в атмосферне повітря

0 коментарів
Шкідливі викиди, що надходять в атмосферу від джерел забруднення, характеризуються кількістю речовини, що надходять в одиницю часу, об'ємом і температурою газоповітряних сумішей. На основі теорії турбулентної дифузії домішок в атмосфері...

Нормування забруднення атмосферного повітря

0 коментарів
В якості основних критеріїв небезпеки забруднення повітря і для цілей нормування забруднення зазвичай використовують гранично допустимі концентрації (ГДК) або відповідні їм стандарти якості повітря, що є санітарними нормами. Концентрація гранично...