Екологія

Кількісні оцінки ризиків

0 коментарів
У класичному розумінні ризик розуміють як ймовірність людських жертв або травм і пошкоджень людини і матеріальних втрат. Підхід до аналізу ризику побудований на класичному принципі визначення відносних частот подій при...

Тероризм і військові конфлікти як джерела соціального ризику

0 коментарів
В останнє десятиліття з'явилася нова загроза для життя людей - це тероризм. Терористичні акти здійснювалися і раніше, але, як правило, вони носили політичний характер і відбувалися відносно окремих державних і...

Концепція та критерії прийнятності ризику

0 коментарів
Ми вже переконалися в тому, що будь-який вид людської діяльності і життя взагалі пов'язаний з ризиком. Питання полягає в тому - чи згоден людина ризикувати, заради чого він повинен ризикувати...

Оцінка ризику з урахуванням збитку

0 коментарів
До цих пір ми говорили про ризик смерті та захворювань і розглядали небезпеки і фактори, що впливають на величину ризику. Дуже часто при оцінці ризику враховують не тільки величину самого...

Професійний ризик

0 коментарів
Професійний ризик пов'язаний з професійною діяльністю людей і визначається для обмеженого контингенту осіб, зайнятих тим чи іншим видом діяльності. В гігієнічну літературу термін «професійний ризик», як і термін «ризик», увійшов...

Рівні індивідуального ризику

0 коментарів
При оцінці екологічного ризику, створюваного техногенними системами в багатьох випадках оцінюють показники здоров'я населення або певного контингенту осіб, а також показники матеріального збитку і економічних втрат. Згідно з визначенням ВООЗ,...

Класифікація ризиків

0 коментарів
На сьогоднішній день відсутня завершена, відповідальна сучасному рівню вимог класифікація ризику взагалі та екологічного ризику зокрема. Тим не менш, спроби створити класифікацію екологічного ризику є. Під класифікацією ризику слід розуміти...

Основні визначення і поняття в оцінці екологічного ризику

0 коментарів
При будь-якому виді діяльності людини існує певна ступінь ризику отримання травми, професійного захворювання та смерті. Несприятливі ситуації підстерігають людину не тільки на виробництві, а й у побуті і в будь-якому...

Критерії оцінки якості вод за даними гідробіологічного аналізу

0 коментарів
Велика кількість видів живих істот, що населяють водойму, складність їх взаємодії, як між собою, так і з навколишнім середовищем, послужили причиною створення численних варіантів методів оцінки стану природних вод. Більшість...

Сукцесеції

0 коментарів
Сукцесія - послідовна зміна біоценозів, спадкоємно виникають на одній і тій же території (біотопі) під впливом природних факторів, у тому числі внутрішніх суперечностей розвитку самих біоценозів, або впливу людини. Нині,...