Екологія

Екологічна етика та екологічна культура

0 коментарів
Джерелом екологічної етики та екологічної культури є екологічна свідомість, оскільки смисли і значення формують систему цінностей, інтересів і потреб людини, його стиль мислення, пріоритети та ідеали. Екологічна етика як система...

Поняття, суть і структура екологічної свідомості

0 коментарів
Становлення екологічної свідомості відображає той факт, що в індивідуальній і суспільній свідомості утворилася особлива сфера, в якій осмислюються проблеми взаємодії людини і суспільства з природою, соціальної стратегії, комунікативні можливості та...

Критерії оцінки якості навколишнього середовища

0 коментарів
Критерієм оцінки якості навколишнього середовища служать на сьогоднішній день гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у різних середовищах. У повітряному середовищі: ГДК робочої зони - гранично допустима концентрація речовини в...

Основні завдання екологічного моніторингу

0 коментарів
Термін «моніторинг» стосовно до екології був ужитий у рекомендаціях Стокгольмської конференції з навколишньогосередовища (1972р.), Під яким малася на увазі система повторних спостережень за станом навколишнього середовища. Більш конкретна формулювання моніторингу...

Специфіка соціально-екологічних досліджень

0 коментарів
Детальний аналіз сучасних особливостей взаємодії суспільства і природи призводить до наступних основних висновків: 1. взаємовідносини суспільства і природи вступили у небезпечну фазу, коли задоволення життєвих потреб людини шляхом експансії на...

Основні напрямки переходу до сталого розвитку

0 коментарів
Незважаючи на розуміння глобального характеру екологічних проблем, у країн з різним рівнем економічного розвитку різні шляхи переходу до сталого розвитку. Так, наприклад, перед 30 найбагатшими країнами світу, де проживає близько...

Сутність концепції «глибока екологія»

0 коментарів
Шляхи виходу з розростається глобальної екологічної кризи лежать у площині формування нового екоцентричний світогляду, екологічної свідомості та екологічної культури населення. З цими ідеями виступили представники «глибокої екології» Арне Наесс, Білл...

Діяльність Римського клубу з вирішення глобальних екологічних проблем

0 коментарів
Найбільш значущих результатів інвайроментальна соціологія досягла в дослідженнях членів Римського клубу - неурядової міжнародної громадської організації. У квітні 1968 року група громадських діячів з 10 європейських країн - вчені, бізнесмени,...

Зародження інвайроментальної соціології

0 коментарів
На початку 70-х років з'явилася велика кількість соціологічних дисциплін, які вивчали штучне середовище, природні небезпеки, екологічні ризики, управління ресурсами, рекреацією, оцінку впливу суспільства на навколишнє середовище. Багато соціологів почали вивчати...

Напрями досліджень в рамках нової екологічної парадигми

0 коментарів
На початку 70-х років дослідження екологічних проблем розвивалися по 4 напрямках: 1. дослідження стану суспільної свідомості, типів сприйняття і ставлення до навколишнього середовища; 2. дослідження адекватних шляхів вирішення екологічних проблем...