Екологія

Погода як певний стан атмосфери

0 коментарів
Погода - це стан атмосфери в розглянутому місці в певний момент або за обмежений проміжок часу (добу, місяць). Вона обумовлена ??фізичними процесами, що відбуваються при взаємодії атмосфери з космосом і...

Процеси, що відбуваються в атмосфері

0 коментарів
Процеси, що відбуваються в атмосфері, виникають і розвиваються в основному в результаті перетворень енергії, що надходить до неї від Сонця. В атмосфері постійно здійснюється перетворення променевої енергії; відбувається круговорот тепла,...

Будова, функції і газовий склад атмосфери

0 коментарів
Наша планета оточена повітряною газовою оболонкою - атмосферою (по грецьки «атмос» - пар, дихання, а «сфера» - куля). Перша наукова праця, в якому узагальнюються уявлення про атмосферу, належить Арістотелем. У...

Раціональне використання земель, їх меліорація

0 коментарів
Грунт як об'єкт використання, охорони та контролю, в тому числі з боку гігієністів, має ряд специфічних особливостей у порівнянні з іншими об'єктами навколишнього середовища. Насамперед, ґрунт менш рухливий, ніж атмосферне...

Несприятливі наслідки використання земельних ресурсів

0 коментарів
Науково обгрунтоване землекористування може підвищувати природну родючість грунтів, покращувати стан земельних ресурсів. Що не піддається кількісному збільшенню земля здатна при правильному її використанні не тільки відтворюватися, але і збільшувати природний...

Земельний фонд планети, грунтові ресурси

0 коментарів
Верхня тверда оболонка Землі, поступово переходить з глибиною в інші області, становить літосферу. Вона має шарувату структуру і включає земну кору і верхню мантію. Розрізняють материкову кору (товщина від 35-45...

Еволюція та охорона біосфери

0 коментарів
Найважливіші перетворення в еволюції біосфери. Біосфера виникла в результаті тривалої еволюції матерії в напрямку життя. Одна з головних особливостей життя - кругообіг органічної речовини, заснований на постійній взаємодії протилежних процесів...

Кругообіг азоту, кисню, вуглецю

0 коментарів
Кругообіг азоту (малюнок 12.2) є одним з найскладніших кругообігів у природі. Охоплює всю біосферу, а також атмосферу, літосферу, гідросферу. Дуже важливу роль у кругообігу азоту відіграють мікроорганізми. В круговороті азоту...

Поняття про біологічний круговорот

0 коментарів
Біологічний кругообіг - це виник одночасно з появою життя на Землі кругообіг хімічних елементів і речовин, здійснюваний життєдіяльністю організмів. Він відіграє особливу роль у біосфері. З цього приводу Н. В....

Природні та штучні екосистеми

0 коментарів
Крім зазначених, виділяють природні та штучні екосистеми. Природні екосистеми відрізняються значним видовим розмаїттям, існують тривалий час, вони здатні до саморегуляції, володіють великою стабільністю, стійкістю. Створена в них біомаса і поживні...