Екологія

Гідроекологія як самостійна наука

0 коментарів
Витоки гідроекології йдуть в далеке минуле і пов'язані з необхідністю видобутку їжі на стадії становлення і розвитку людського суспільства, зі становленням і формуванням екології та геоекології. Термін екологія (Екос -...

Класифікація систем моніторингу

0 коментарів
Класифікація систем моніторингу може ґрунтуватися і на методах спостереження (моніторинг за фізико-хімічними і біологічними показниками, дистанційний моніторинг). Хімічний моніторинг - це система спостережень за хімічним складом (природного та антропогенного походження)...

Основні практичні напрямки моніторингу

0 коментарів
Моніторинг включає в себе наступні основні практичні напрямки: • спостереження за станом навколишнього середовища і факторами, що впливають на неї; • оцінку фактичного стану навколишнього середовища та рівня його забруднення;...

Поняття екологічного моніторингу довкілля

0 коментарів
Екологічний моніторинг є комплексним моніторингом біосфери. Він включає в себе контроль змін стану навколишнього середовища під впливом як природних, так і антропогенних факторів. Основні завдання екологічного моніторингу антропогенних впливів: •...

Хіміко-екологічний аналіз токсикантів

0 коментарів
Об'єкти екотоксикологічних досліджень надзвичайно різноманітні. Це - води, грунту, фармацевтичні препарати, біологічні об'єкти тваринного походження, харчові продукти і напої, пестициди, засоби побутової хімії, рослинність, відходи і т.д. Тому комплекс прикладних...

Поняття токсичності та канцерогенності елементів і сполук

0 коментарів
Показниками негативного впливу елементів і сполук на живі організми є їх токсичність і канцерогенність. Токсичність і канцерогенність - це властивості елементів і сполук, що негативно впливають на живі організми і...

Специфічні біогеохімічні властивості токсикантів

0 коментарів
Певна аналогія біогеохімічних властивостей деяких важких металів дозволила згрупувати ці елементи і виявити загальні закономірності їх токсикологічного впливу на навколишнє середовище (таблиця 5). Так, наприклад, мідь і цинк характеризуються як...

Загальні закономірності дії факторів середовища

0 коментарів
Кожен живий організм може нормально існувати і продовжувати свій рід тільки в певній області значень факторів середовища. Для нормального існування наземних тварин і людини існують нижні і верхні межі температури,...

Класифікація факторів середовища

0 коментарів
Екологічні фактори класифікуються за кількома критеріями. Зовнішні фактори - впливають на організм, популяцію, екосистему, але не мають безпосереднього зворотної дії: температура, атмосферний тиск, швидкість вітру, сонячна радіація. Внутрішні чинники -...

Біоценоз і характерні для нього взаємозв'язки

0 коментарів
Сусідні біоценози зазвичай поступово переходять один в іншій. У прикордонній зоні як би переплітаються типові умови сусідніх біоценозів. Велика кількість рослин приваблює сюди різноманітних тварин, так що прикордонна зона виявляється...