Екологія

Нормування шкідливих речовин в стічних водах

0 коментарів
Вступники до річки, озера, водосховища і моря забруднюючі речовини вносять значні зміни в сталий режим і порушують рівноважний стан водних екологічних систем, хоча водое.ми і здатні до самоочищення шляхом біохімічного...

Нормування водоспоживання на підприємствах

0 коментарів
Нафтопереробна і нафтохімічна промисловість належить до водоємних галузей народного господарства і поступається за водоспоживанню лише енергетиці, металургії, хімічній промисловості п комунальному господарству. Більшу частину води використовують для охолодження і конденсації...

Розсіювання шкідливих викидів в атмосфері

0 коментарів
Відходять гази, що не містять токсичних речовин, також повинні бути розсіяні в атмосфері, тому що при підвищеному вмісті інертного газу знижується концентрація кисню в повітрі. Методи очищення газів необхідно поєднувати...

Рекуперація вуглеводнів та їх похідних

0 коментарів
Рекуперація призначена для уловлювання вуглеводнів з виробничих або вентиляційних газів і повторного їх використання. Метод рекуперації вибирають залежно від концентрації парів вуглеводнів в повітрі. При великих концентраціях (170-250 г /...

Очищення газів від оксидів азоту

0 коментарів
Методи очищення газів від оксидів азоту можна розділити на окислювальні, відновлювальні та сорбційні. [...] Окислювальні методи. Ці методи засновані на попередньому окисленні монооксиду азоту і наступному поглинанні діоксиду азоту і...

Очищення газів від діоксиду сірки

0 коментарів
До останнього часу для уловлювання діоксиду сірки застосовували єдиний метод - споруда високих димових труб. Такий спосіб дозволяє знизити концентрацію діоксиду сірки в приземному шарі на території підприємств. Крім того,...

Очищення газів від діоксиду вуглецю

0 коментарів
Діоксид вуглецю - відносно малотоксичний газ. Тому спеціальних способів очищення викидів в атмосферу від діоксиду вуглецю в даний час не застосовують. Але в промисловості від нього очищають ряд технологічних газів...

Апарати мокрого очищення газів від пилу

0 коментарів
Ці апарати застосовують у тих випадках, коли можливе зволоження очищуваного газу. Запилений газ контактує з рідиною або зрошуваними нею поверхнями. [...] Промивні башти. Ці апарати найбільш прості по конструкції (рис....

Пристрої для механічного очищення газів від пилу

0 коментарів
Основна перевага цих пристроїв - простота конструкції. Вони придатні, головним чином для попередньої грубої очистки. [...] Пилеосадітельная камера. Це найбільш простий пристрій для уловлювання пилу. Оіа призначена для попередньої очистки...

Методи визначення забруднень в атмосфері

0 коментарів
Аналіз повітря, що містить забруднення, досить складний, оскільки необхідно, з одного боку, проаналізувати складну за складом багатокомпонентну суміш, а з іншого - провести виборче визначення вмісту шкідливих речовин при їх...