Екологія

Порушення правил полювання — екологічний злочин

0 коментарів

Під поняттям "Незаконне полювання" мають на увазі порушення правил полювання. Входить в список цих правил безліч пунктів, які час від часу змінюються, та ще при цьому можуть залежати від конкретної...

Порушення правил виробництва робіт

0 коментарів

Під порушенням правил охорони навколишнього середовища при виробництві робіт мається на увазі, звичайно, порушення правил при будівництві. Якщо будівництво різних об'єктів здійснюється не за правилами, то відповідальний несе адміністративне покарання...

Правила поводження з відходами

0 коментарів

Правила поводження з відходами та екологічно небезпечними речовинами (ЕОВ) створені, в першу чергу, для різних підприємств. І за порушення цих правил передбачені серйозні адміністративні покарання: або припинення діяльності підприємства на...

Порушення правил утримання тварин

0 коментарів

Тварини, подібно і людям, є розумними живими істотами. Однак, далеко не всі люди розуміють це. Лише через те, що тварини не володіють таким розвиненим інтелектом, як ми, багато хто ставить...

Поняття про концепцію сталого розвитку

0 коментарів

Концепція сталого розвитку увійшла в природоохоронний лексикон після Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р).

За початковим визначенням сталий розвиток формулювалося як «модель руху вперед, при якому...

Основні принципи міжнародного екологічного співробітництва

0 коментарів

Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовища регулюється міжнародним екологічним правом, в основі якого лежать загальновизнані принципи і норми. Найважливіший внесок у становлення цих принципів внесли Стокгольмська конференція ООН...

Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища

0 коментарів

Гармонізація міжнародних екологічних відносин - один з основних шляхів виходу світової спільноти з екологічної кризи. Загальновизнано, що реалізувати стратегію виходу з нього можна лише на основі єдності природоохоронних дій всіх...

Захист атмосфери від фізичного забруднення

0 коментарів

При розробці або виборі методів захисту навколишнього середовища від шумів приймається цілий комплекс заходів, що включає:

проведення необхідних акустичних розрахунків і вимірювань, їх порівняння з нормованими і реальними шумовими характеристиками;...

Вплив на атмосферне повітря при переробці та зберіганні нафти

0 коментарів

Підприємства нафтопереробної і нафтохімічної промисловості роблять помітний негативний вплив на стан навколишнього середовища і, перш за все, на атмосферне повітря, що обумовлено їх діяльністю і спалюванням продуктів переробки нафти (моторних,...

Вплив на атмосферне повітря при видобутку і транспорті нафти і газу

0 коментарів

Рівень забруднення атмосферного повітря при видобуванні і трубопровідний транспорт нафти і газу є важливим показником при екологічній оцінці території. При цьому необхідно враховувати джерела виділення забруднюючих речовин в атмосферу, їх...