Екологія

Правила поводження з відходами

0 коментарів

Правила поводження з відходами та екологічно небезпечними речовинами (ЕОВ) створені, в першу чергу, для різних підприємств. І за порушення цих правил передбачені серйозні адміністративні покарання: або припинення діяльності підприємства на...

Порушення правил утримання тварин

0 коментарів

Тварини, подібно і людям, є розумними живими істотами. Однак, далеко не всі люди розуміють це. Лише через те, що тварини не володіють таким розвиненим інтелектом, як ми, багато хто ставить...

Поняття про концепцію сталого розвитку

0 коментарів

Концепція сталого розвитку увійшла в природоохоронний лексикон після Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р).

За початковим визначенням сталий розвиток формулювалося як «модель руху вперед, при якому...

Основні принципи міжнародного екологічного співробітництва

0 коментарів

Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовища регулюється міжнародним екологічним правом, в основі якого лежать загальновизнані принципи і норми. Найважливіший внесок у становлення цих принципів внесли Стокгольмська конференція ООН...

Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища

0 коментарів

Гармонізація міжнародних екологічних відносин - один з основних шляхів виходу світової спільноти з екологічної кризи. Загальновизнано, що реалізувати стратегію виходу з нього можна лише на основі єдності природоохоронних дій всіх...

Захист атмосфери від фізичного забруднення

0 коментарів

При розробці або виборі методів захисту навколишнього середовища від шумів приймається цілий комплекс заходів, що включає:

проведення необхідних акустичних розрахунків і вимірювань, їх порівняння з нормованими і реальними шумовими характеристиками;...

Вплив на атмосферне повітря при переробці та зберіганні нафти

0 коментарів

Підприємства нафтопереробної і нафтохімічної промисловості роблять помітний негативний вплив на стан навколишнього середовища і, перш за все, на атмосферне повітря, що обумовлено їх діяльністю і спалюванням продуктів переробки нафти (моторних,...

Вплив на атмосферне повітря при видобутку і транспорті нафти і газу

0 коментарів

Рівень забруднення атмосферного повітря при видобуванні і трубопровідний транспорт нафти і газу є важливим показником при екологічній оцінці території. При цьому необхідно враховувати джерела виділення забруднюючих речовин в атмосферу, їх...

Основні види впливу на компоненти природного середовища при виробництві робіт

0 коментарів

Негативний вплив на природне середовище надають практично всі об'єкти комплексу видобутку і транспорту нафти і газу. На сучасному етапі розробки нафтогазових родовищ, а також транспортування і переробки вуглеводневої сировини вплив...

Екологічні принципи раціонального використання природних ресурсів і охорона природи

0 коментарів

Екологічні принципи раціонального використання природних ресурсів і охорона природи
В історії формування природоохоронної концепції можна виділити кілька послідовних етапів: видова і заповідна охорона природи - поресурсная охорона - охорона...