Екологія

Використання сировини та переробка продуктів піролізу

0 коментарів
В даний час вважають, що тільки етан може бути безумовним сировиною піролізу, так як інших більш ефективних напрямків його використання поки немає. Світовий досвід свідчить про те, що спалювати етансодержащій...

Використання нафти і газу при комбінуванні виробництв

0 коментарів
Нафта використовують у хімічних виробництвах як енергоносій і як сировину. На виробництво хімічної продукції витрачають близько 5% нафти, що видобувається в країні, приблизно 3% витрачають на вироблення всіх видів енергії,...

Безвідходна і маловідходна технологія

0 коментарів
Маловідходна технологія - такий спосіб виробництва продукції, при якому шкідливий вплив на навколишнє середовище не перевищує рівня, допустимого санітарно-гігієнічни-кими нормами, при цьому за технічними, організаційними, економічними або іншими причинами частина...

Переробка і використання відходів виробництва та споживання полімерних матеріалів

0 коментарів
Основна частина відходів утворюється при очищенні і промиванні обладнання. Незважаючи на невеликий вихід цих відходів, втрати народного господарства, з урахуванням міоготоііажіості виробництва синтетичного каучуку, дуже значні. На їх знищення потрібні...

Утилізація відпрацьованих нафтопродуктів

0 коментарів
Відпрацьовані нафтопродукти є, як правило, відходами споживання і включають відпрацьовані моторні та індустріальні масла, а також суміш відпрацьованих нафтопродуктів. Кількість і якість відпрацьованих масел в першу чергу залежить від організації...

Зневоднення та сушка нафтових шламів

0 коментарів
Відходи, що забруднюють грунт, підрозділяють на побутові, сільськогосподарські і промислові. Побутові відходи. Ці відходи займають великі площі при складуванні. Щорічно на одного міського жителя припадає 1 т твердих відходів. Маса...

Мембранні методи очищення стічних вод

0 коментарів
Існують наступні мембранні методи; мікрофільтрація - процес поділу колоїдних розчинів і суспензій під дією тиску; ультрафільтрація - розділення рідких сумішей під дією тиску; зворотний осмос - розділення рідких розчинів шляхом...

Біохімічне очищення

0 коментарів
Недолік біохімічної очистки - великі капітальні витрати, необхідність попереднього видалення токсичних речовин, суворого дотримання технологічного режиму очищення і розбавлення стічних вод у разі високої концентрації домішок. Проте біохімічне очищення набула...

Організація водооборотних циклів

0 коментарів
Основний шлях зменшення скиду у водойми забруднених і умовно чистих вод-повторне їх використання, т. є. Організація оборотного водозабезпечення. [...] При прямоточном водозабезпеченні вся відбираєма з водойми вода після використання в...

Скорочення водоспоживання

0 коментарів
Виробництва органічних речовин з вуглеводнів нафти і газу (нафтохімічна і хімічна промисловість) і виробництва палив, масел, вуглеводневої сировини хімічних процесів (нафтопереробна промисловість) відносяться до водоємним. Більшу частину води витрачають для...