Екологія

Методи очищення пластових вод

0 коментарів
Основне джерело забруднення навколишнього середовища при видобутку нафти - високомінералізовані стічні води нафтопромислів, що включають пластові, промливневой, продтоварні, виробничі та інші води. Пластові води становлять до 80-95% загального обсягу стічних...

Попередження забруднення морського середовища відходами буріння

0 коментарів
Основні забруднювачі морського середовища при бурінні свердловин - буровий шлам, оброблена хімічними реагентами промивна рідина, бурові стічні води. У СРСР і за кордоном накопичений певний досвід по знешкодженню цих відходів...

Методи ліквідації та знешкодження відходів буріння

0 коментарів
Метод природного випаровування хоча б частини рідких відходів, що заповнюють шламовий комору, простий і доступний, але мало-ірнемлем через надмірної тривалості. Він може бути рекомендований лише для попередньої осушки комор. [...]...

Наслідки забруднення відходів буріння хімічними реагентами

0 коментарів
При бурінні нафтових і газових свердловин споживається значна кількість природної води, в результаті чого утворюються забруднені стоки у вигляді бурових стічних вод. У стічні води потрапляють різні хімічні реагенти, застосовувані...

Продукти з вуглеводневої сировини

0 коментарів
Для підвищення ефективності газо- н нафтовидобутку застосовують різні хімічні реагенти, отримані на базі вуглеводнів нафти і газу (вуглеводневі розчинники, поверхнево-активні речовини, полімерні реагенти і т. Д.), А також відходи виробництва...

Застосування гнучких технологічних систем при переробці вторинних матеріальних ресурсів

0 коментарів
Для створення раціональних схем переробки вторинних матеріальних ресурсів -відходи в рамках одного підприємства або територіального комплексу можуть бути використані гнучкі технологічні системи (ГТС). [...] Для ГТС хімічних виробництв характерні технологічна...

Виробництво мономерів синтетичного каучуку

0 коментарів
Бутадієн, ізопрен і стирол - мономери для отримання синтетичних каучуків. Вироблення їх досягає 75-80% від загального випуску каучуків. Виробництво ізопрену, бутадієну і стиролу відноситься до великотоннажним. Світова вироблення стиролу перевищує...

Виробництво ароматичних вуглеводнів

0 коментарів
У СРСР більше 50% ароматичних вуглеводнів виробляють методом каталітичного риформінгу. Понад 82% прямогонного сировини, що направляється на риформінг, витрачають у виробництві високооктанових компонентів автомобільних бензинів, близько 18% -в виробництві бензолу,...

Використання низькомолекулярних кислот

0 коментарів
У виробництві синтетичних жирних кислот, одержуваних окисленням парафіну киснем повітря, в якості побічних продуктів утворюються низькомолекулярні кислоти, які виводять з окислювальних колон з відхідним повітрям. [...] Газові викиди вузла окислення...

Використання продуктів гідроформіліровання пропілену

0 коментарів
Взаємодія аліфатичних олефінів з синтез-газом (оксидом вуглецю і воднем), в результаті якого обра-зуются альдегіди або первинні спирти, називається оксосіітезом або Iідроформілірованіем. Використання сннтез-газу розширює сировинну базу і створює передумови для...