Охорона навколишнього середовища — реферат

Поняття охорони навколишнього середовища

Навколишнє середовище є однією з найбільш фундаментальних категорій сучасної науки і практики, яка стоїть в одному ряду з такими категоріями, як світ, економіка, суспільство, демократія. Навколишнє середовище є об’єктом правового регулювання суспільних відносин з приводу природи як на національному, так і на міжнародному законодавчому рівні.

Охороною навколишнього середовища визнається система заходів, які спрямовані на забезпечення сприятливих і безпечних умов середовища проживання і життєдіяльності людини.

Охорона навколишнього природного середовища є новою формою взаємодії людини з природою. Ця форма взаємодії з’явилася в сучасних умовах і являє собою систему державних і громадських заходів, які мають на меті гармонійний розвиток і взаємодію суспільства і природи, збереження існуючих екологічних спільнот і природних ресурсів.

Найважливішими факторами навколишнього середовища є атмосферне повітря, повітря жител, грунт і вода. Охорона навколишнього середовища полягає в збереженні та відновленні природних ресурсів для того, щоб попередити негативний вплив людини на природу та здоров’я людей.

Проблема охорони навколишнього середовища останнім часом стала однією з найважливіших задач, тому що в останні роки відбуваються незворотні зміни в природі, які негативно позначаються на здоров’ї людини. В результаті масового забруднення природного середовища ці проблеми набули міжнародного характеру і переросли в проблему всієї планети.

Під охороною навколишнього середовища прийнято розуміти сукупність міжнародних, державних і регіональних заходів щодо захисту навколишнього середовища, закріплених в правових актах, інструкціях і стандартах і доводять вимоги до кожного конкретного забруднювача.

Охорону навколишнього природного середовища складають:

 • правова охорона у вигляді юридичних законів;
 • матеріальне стимулювання природоохоронної діяльності;
 • інженерна охорона, яка розробляє природоохоронну і ресурсозберігаючу технологію.

Об’єкти охорони навколишнього середовища

Відповідно до російського законодавства об’єктами охорони навколишнього середовища є:

 • землі, надра, грунту;
 • води: поверхневі і підземні;
 • ліси, рослинні і тваринні організми і їх генофонд;
 • атмосферне повітря, озоновий шар атмосфери і навколоземний космічний простір.

Об’єкти охорони навколишнього середовища

 

В першу чергу під охороною знаходяться природні екологічні системи, природні комплекси та природні ландшафти, які не піддалися антропогенному впливу.

Під особливою охороною знаходяться об’єкти, включені до Списку всесвітньої культурної спадщини і Списку всесвітньої природної спадщини, державні природні заповідники і заказники, пам’ятки природи і національні, природні і дендрологічні парки, ботанічні сади, лікувально-оздоровчі місцевості і курорти, споконвічна середовище проживання, місця традиційного проживання та господарської діяльності корінних нечисленних народів, об’єкти, які мають особливе природоохоронне, наукове, історико-культурне, естетичне, рекреаційне, оздоровче значення, континентальний шельф і виняткова економічна зона України, а також рідкісні грунту, лісу, рослинний і тваринний світ, які перебувають під загрозою зникнення.

Основні принципи охорони навколишнього середовища

Основними принципами охорони навколишнього природного середовища є:

 • господарська діяльність, що надає вплив на навколишнє середовище;
 • дотримання прав людини на сприятливе навколишнє середовище;
 • забезпечення сприятливих умови для життя людини;
 • поєднання економічних, екологічних і соціальних інтересів держави, суспільства і людини з метою сталого розвитку сприятливого навколишнього середовища;
 • раціональне використання природних ресурсів, що є необхідною умовою забезпечення сприятливого навколишнього середовища та екологічної безпеки;
 • відповідальність органів державної влади та органів місцевого самоврядування за забезпечення екологічної безпеки і створення сприятливого навколишнього середовища;
 • платність природокористування, в тому числі і відшкодування шкоди навколишньому середовищу;
 • незалежність контролю в галузі охорони навколишнього середовища;
 • обов’язкова оцінка впливів на навколишнє середовище певної діяльності при прийнятті рішень;
 • облік природних і соціально-економічних особливостей територій при здійсненні на них господарської діяльності;
 • пріоритет збереження природних екологічних систем;
 • дотримання прав громадян на достовірність інформації про навколишнє середовище;
 • відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони навколишнього середовища;
 • розвиток системи екологічного виховання та освіти, виховання екологічної культури;
 • міжнародне співробітництво України в області охорони навколишнього природного середовища.
ПОДІЛИТИСЯ: