Основні практичні напрямки моніторингу

Моніторинг включає в себе наступні основні практичні напрямки:

  • • спостереження за станом навколишнього середовища і факторами, що впливають на неї;
  • • оцінку фактичного стану навколишнього середовища та рівня його забруднення;
  • • прогноз стану навколишнього середовища в результаті можливих забруднень і оцінку цього стану.

Об’єктами моніторингу є атмосфера (моніторинг приземного шару атмосфери і верхньої атмосфери); атмосферні опади (моніторинг атмосферних опадів); поверхневі води суші, океани і моря, підземні води (моніторинг гідросфери); кріосфера (моніторинг складових кліматичної системи).

По об’єктах спостереження розрізняють: атмосферне, повітряний, водний, грунтовий, кліматичний моніторинг, моніторинг рослинності, тваринного світу, здоров’я населення і т.д.

Існує класифікація систем моніторингу за факторами, джерелами і масштабами впливу.

Моніторинг факторів впливу – моніторинг різних хімічних забруднювачів (інгредіентний моніторинг) і різноманітних природних і фізичних факторів впливу (електромагнітне випромінювання, сонячна радіація, шумові вібрації).

Моніторинг джерел забруднень – моніторинг точкових стаціонарних джерел (заводські труби), точкових рухливих (транспорт), просторових (міста, поля з внесеними хімічними речовинами) джерел.

За масштабами впливу моніторинг буває просторовим і тимчасовим.

За характером узагальнення інформації розрізняють такі системи моніторингу:

  • • глобальний – спостереження за загальносвітовими процесами та явищами в біосфері Землі, включаючи всі її екологічні компоненти, і попередження про виникаючі екстремальних ситуаціях;
  • • базовий (фоновий) – спостереження за общебіосфернимі, в основному природними, явищами без накладення на них регіональних антропогенних впливів;
  • • національний – моніторинг в масштабах країни;
  • • регіональний – спостереження за процесами та явищами в межах якогось регіону, де ці процеси і явища можуть відрізнятися і по природному характером, і за антропогенних впливів від базового фону, характерного для всієї біосфери;
  • • локальний – моніторинг впливу конкретного антропогенного джерела;
  • • імпактниq – моніторинг регіональних і локальних антропогенних впливів в особливо небезпечних зонах і місцях.
ПОДІЛИТИСЯ: