Чим відрізняється знос від амортизації

Думка про те, що знос і амортизація є ідентичними показниками – помилкова, оскільки вони, хоча й мають щось спільне між собою, все ж належать до різних операцій. Щоб не бути голослівними, спробуємо ретельно визначити їх відмінності і довести, що це неоднакові економічні категорії.

Що таке знос і амортизація

Знос – процес втрати об’єктом основних засобів своїх характеристик і фізичних якостей, що призводить до зниження його вартості. Знос може бути:

  • фізичним (при цьому зношуються і вимагають заміни деталі, окремі вузли або весь об’єкт повністю);
  • моральним (старіння обладнання внаслідок появи сучасних технологій і матеріалів).

Амортизація представляє собою процес, згідно з яким відбувається поступове перенесення вартості об’єкта основних засобів в собівартість виробленої продукції. Використовуючи норми амортизаційних відрахувань, економісти закладають у собівартість продукції статтю «амортизація», яка служить для того, щоб у майбутньому відновити або повністю замінити основні засоби підприємства.

Порівняння зносу і амортизації

У чому ж різниця між зносом і амортизацією? Слід сказати про те, що одне поняття є наслідком іншого, тобто на початковому етапі відбувається знос основних засобів, а потім підприємство нараховує амортизацію з метою їх відновлення. Але з іншого боку, одне поняття не залежить від іншого в прямому сенсі слова, тому що по об’єкту може бути повністю амортизована (тобто списана) вартість на виготовлену продукцію, але вона не повертає повного фізичного зношення і його можна використовувати в майбутньому. Якщо дивитися з іншої точки зору, то дороге устаткування може прийти в непридатність внаслідок його зносу, але вартість його буде списана не повністю.

В українському законодавстві використовується поняття амортизації, але не зносу об’єктів основних засобів. Цей термін скоріше відноситься до економічних дисциплін, в той час як амортизація – до бухгалтерського обліку.

Відмінність зносу від амортизації полягає в наступному:

  • Знос – зменшення вартості об’єкта основних засобів, амортизація – перенесення вартості на вироблену продукцію;
  • Знос зменшує вартість, а амортизаційні відрахування дозволяють відновити фонд основних засобів;
  • Поняття амортизації закріплено законодавчо, а термін «знос» – ні;
  • Амортизація розраховується в основному в бухгалтерському обліку, а знос – в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства.
ПОДІЛИТИСЯ: