Значення інформації і обміну в живих системах

Сучасний світ характеризується безперервним потоком інформації. Відомо, що обсяг наукової інформації в окремих галузях знань подвоюється кожні 5 років, тому вміння орієнтуватися в ній стає ознакою інтелекту, кваліфікації людини і в кінцевому підсумку – його успішності в житті. За даними ЮНЕСКО, за останні 25 років випущено стільки ж книг, скільки за попередні 500 років! Вчені, витрачаючи на пошуки і перегляд необхідної інформації до 50% робочого часу, в стані ознайомитися не більше ніж з 10-12% публікацій, що вийшли за рік навіть по самій вузькій проблемі! Відома теза «хто володіє інформацією, той володіє світом» як не можна краще відображає роль інформації в сучасному світі.

Суттєвою характеристикою живого є його обмін з навколишнім середовищем речовинами, енергією та інформацією. Що ж розуміється під обміном інформацією в живих системах?

Обмін інформацією – це процес отримання, переробки живої системою інформації з навколишнього середовища і передачі їй власної інформації.

Обмін інформацією може відбуватися на різних рівнях в повній відповідності з рівнями організації живого на нашій планеті: молекулярному → клітинному → тканинному → организменном → популяції видовому → биоценотическом → біосферному.

На молекулярному рівні найбільше значення має процес передачі і отримання генетичної інформації, так як він лежить в основі спадковості.

Інформація на клітинному рівні лежить в основі такого явища, як фагоцитоз.

На тканинному рівні інформація, наприклад, визначає широко відомий феномен несумісності тканин. Нерідко блискуче виконана хірургічна операція по пересадці органів закінчується невдачею: тканини хворого, якому був пересаджений здоровий орган, отримують інформацію, що в організмі присутній чужа тканину, і відкидають її. Така тканинна несумісність є реакцією на чужорідні білки (антигени). У сучасному науковому світі все більшого значення набуває проблема вирощування органів для пересадки зі стовбурових клітин хворого.

На організмовому рівні обмін інформацією з навколишнім середовищем відбувається за участю органів почуттів і нервової системи. В основі такого обміну лежить рефлекторна діяльність.

На популяційно-видовому рівні різноманітну інформацію тварини передають один одному за допомогою особливої ​​поведінки.

Обмін інформацією не менш важливий на біоценотичному і глобальному – біосферному рівнях, на яких здійснюється складний взаємопов’язаний і взаємозалежний потік інформації між усіма учасниками живого світу, що знаходиться в нерозривному зв’язку з чинниками неживої природи.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Членистоногі – коротко