Зміна числа хромосом

Число і форма хромосом є систематичною ознакою для кожного виду. Однак якщо мова йде про сталість числа хромосом, то слід мати на увазі і відносну сталість, так як число хромосом в клітинах соматичних тканин може змінюватися в онтогенезі. Явище кратного збільшення числа хромосом в клітині називається полиплоидией.

Поліплоїдні клітини можуть виникати при: 1) Ендомітоз і порушенні мітозу в клітинах соматичних тканин; 2) порушення мейозу, що призводять до неправильного розбіжності хромосом і утворення диплоїдних нередуцірованних гамет, злиття яких дає початок поліплоїдному організму, і 3) дії мутагенів. Таким чином, можуть виникати полиплоидние тканини і організми. Крім цього, може спостерігатися некратні зміна числа хромосом, що приводить до утворення гетероплоїдії. Поліплоїди в порівнянні з вихідними диплоїдними організмами можуть мати велику вегетативну масу, більші квітки і насіння.

Подібне явище найчастіше спостерігається у перекрестноопиляющіхся рослин. Найбільш загальною властивістю полиплоидов є збільшення розмірів клітин і пилкових зерен. Зі збільшенням розмірів клітин іноді спостерігається зменшення їх числа. Зі зміною обсягу клітин пов’язана зміна деяких їх фізіологічних властивостей: відносне збільшення кількості води в клітці, зменшення осмотичного тиску, зміна змісту різних речовин – білків, хлорофілу, вітамінів. Поліплоїдні рослини більш стійкі до впливу несприятливих факторів зовнішнього середовища, оскільки ймовірність прояву у них шкідливих мутацій менше, ніж у диплоїдних рослин. У полиплоидов рецесивні мутації частіше залишаються в гетерозиготному стані.

Цікаво відзначити, що «живі копалини» рослини – представники древніх рослинних груп – часто виявляються полиплоидами. Так, серед псилофітів є види, що містять від 100 до 400 хромосом. Відомо, що у папороті число хромосом може досягати 500. Полиплоидия з’явилася пристосувальним механізмом збереження цих древніх форм. Поліплоїди (еуплоіди) можуть класифікуватися за характером змін в числі хромосом. При збільшенні числа хромосом за рахунок одного і того ж гаплоидного набору виходять автополіплоїдов (Триплоїд, тетраплоїди, пентаплоіди і т. Д.). У разі збільшення числа хромосом у гібридних форм виходять Аллополіплоїдія. Аллополіплоїдія інакше називаються амфидиплоидов. Якщо зміна числа хромосом не кратне гаплоїдному, це гетерополіплоіди.
Всі типи полиплоидии можуть мати певне значення для селекційної роботи.

ПОДІЛИТИСЯ: