Залежність кількості видів від розміру території

Один з екологічних принципів свідчить, що чим більше територія, тим більше видів рослин і тварин на ній мешкає. Насправді ж якщо скласти графік залежності кількості видів від площі, то вийде, що швидкість, з якою з’являються нові види, зменшується при збільшенні площі передбачуваним чином. Грубо кажучи, якщо зруйнувати 90% площі, то зникне всього половина видів. Було висловлено припущення, що один великий заповідник підтримає більше видів, ніж кілька маленьких, рівних за площею великим.

Залежність кількості видів від розміру території здається очевидною, але чомусь на більшій площі з’являється більше видів? Було висунуто три відомих пояснення.

Перше припущення: острівна біогеографічний теорія (див. Відповідну статтю) стверджує, що швидкість вимирання буде нижчою на більш великих островах, оскільки вони можуть підтримувати популяції більшого розміру, а великі популяції вимирають не так скоро. На великих островах мешкає більше видів рослин і тварин, ніж на маленьких.

Друге припущення полягає в тому, що більш великі території мають більше різноманітних середовищ існування, звідси і більше видів. Це звучить правдоподібно, але що мається на увазі під різноманітністю місць існування і як оцінити їх кількість і значимість з екологічної точки зору?

Третє припущення полягає в тому, що дана залежність являє собою статистичне явище. При збільшенні досліджуваної території в поле зору потраплять всі поширені на ній види; якщо ж збільшувати її і далі, то кількість нових видів буде зменшуватися, а в поле зору будуть потрапляти все більше рідкісні види.

Яка з цих теорій краща? Були отримані факти, що підтверджують всі три гіпотези, і справді, вони не обов’язково виключають один одного; в різному просторовому масштабі і в різних спільнотах можуть діяти різні механізми.

ПОДІЛИТИСЯ: