Закономірності успадкування ознак, встановлені Г. Менделем

Яких правил дотримувався Г. Мендель при проведенні своїх дослідів?

Г. Мендель розробив методику проведення дослідів над рослинними гібридами. Суть цієї методики зводилася до наступного. По-перше, для проведення дослідів Г. Мендель вдало вибрав об’єкт дослідження – садовий горох, рослина

самозапильна, з коротким періодом дозрівання, що дуже зручно для аналізу потомства.

По-друге, Г. Мендель використовував чисті лінії садового гороху, що представляють собою різні сорти, що відрізняються яким-небудь ознакою і не змішуються в природних умовах.

По-третє, експериментатор вибирав для спостереження не безліч, а лише одну пару ознак гороху. В одних випадках він з’ясовував успадкування забарвлення горошин (жовтої або зеленої), в інших – їх форми (гладкою або зморшкуватою) і т. Д.

По-четверте, для отримання великої вибірки для аналізу результатів дослідів Мендель схрещував одночасно не одну пару рослин, а кілька батьківських пар.

По-п’яте, Г. Мендель вів підрахунок потомства, яке з’являлося в результаті кожного схрещування. Ця математична обробка результатів дослідів дозволила йому виявити закономірності успадкування ознак.

Чому для дослідів Г. Менделя був вдалим вибір гороху?

Горох садовий – рослина, що не вимагає якихось особливих умов вирощування, з коротким періодом дозрівання, що дозволяє збирати урожай кілька разів на рік. У гороху безліч сортів, що відрізняються один від одного добре помітними ознаками. Крім того, ця рослина самозапильна, що дуже важливо для проведення дослідів зі схрещування. Експериментатор може видалити тичинки у квітки однієї рослини, а опиліть його пилком зовсім іншого примірника.

Які гени називаються алельними?

Гени, що відповідають за прояв одного і того ж ознаки (наприклад, забарвлення насіння) і розташовані в одному і тому ж локусі (ділянці) гомологічниххромосом, називають аллельними.

Чим гомозиготний організм відрізняється від гетерозиготного?

Гомозиготні організми містять в гомологічних хромосомах два однакових алельних гена. У гетерозиготних організмів алельних гени різні, наприклад, один визначає появу жовтого забарвлення насіння, а інший – зеленої.

У чому суть гібридологічного методу?

Гібридологічний метод, запропонований Грегором Менделем, передбачає схрещування батьківських пар, що відрізняються між собою рядом ознак, і подальший облік співвідношень комбінацій цих ознак у нащадків.

Сформулюйте закон чистоти гамет.

Закон чистоти гамет можна сформулювати наступним чином: при утворенні статевих клітин (гамет) в кожну з них потрапляє один ген з пари алельних генів, так як лише одна хромосома з пари гомологічних хромосом в процесі мейозу потрапляє в гамету.

За часів Г. Менделя не були відкриті процеси ділення клітин, хромосоми і гени, проте геніальність чеського експериментатора полягала в тому, що гіпотезу чистоти гамет він сформулював на основі аналізу своїх дослідів. Гени Мендель називав елементами спадковості. Він стверджував, що в кожної соматичної клітини цих елементів по два (кажучи сучасною науковою мовою, два алельних гена), а в статеву клітину потрапляє лише один спадковий елемент з пари.

Що таке моногібридне схрещування?

Моногібрідним називають схрещування батьківських пар, що відрізняються між собою лише за однією ознакою (забарвленням квітки, формі насіння і т. Д.).

Яка ознака називається домінантною; рецесивною?

Домінантним називають таку ознаку з пари, який у гібридів пригнічує прояв іншого.

Рецесивний ознака – це ознака, що пригнічується домінантним.

Одну пару ознак позначають будь-якої буквою алфавіту: домінантний – прописної (А), а рецесивний – малої (а).

У чому суть правила однаковості гібридів першого покоління?

Гібриди першого покоління, отримані від двох чистих ліній (гомозиготних організмів, що відрізняються між собою однією парою ознак), виявляються однаковими і мають ознаку одного з батьків. Так, гібриди першого покоління від схрещування гороху з жовтими і зеленими насінням мали жовті насіння.

А – жовтий колір насіння, а – зелений колір насіння.

Сформулюйте правило розщеплення. 

При схрещуванні між собою гібридів першого покоління (двох гетерозиготних організмів) в потомстві спостерігається розщеплення за варіантами аналізованого ознаки щодо 3: 1. Тобто у другому поколінні, крім рослин з жовтими насінням (домінантна ознака), з’являються екземпляри з зеленими насінням (рецесивний ознака), їх кількість становить 1/4 від загального числа нащадків.

ПОДІЛИТИСЯ: