Закон розщеплення в моногібридному схрещуванні

Моногібрідним називається схрещування, в якому вихідні форми відрізняються за однією ознакою. При схрещуванні гібридів першого покоління, отриманих від схрещування гомозиготних форм, виявляється розщеплення на 3/4 особин з домінантним проявом ознаки і 1/4 – з рецесивним проявом ознаки.

У другому поколінні, одержуваному в результаті схрещування гібридів Р1 між собою, з’являється два фенотипічних класу в строго певному співвідношенні. Це і є розщеплення, під яким розуміють наявність у потомстві декількох фенотипів в конкретних чисельних співвідношеннях.
Гібриди першого покоління можуть схрещуватися не тільки із собі подібними. Якщо гетерозиготна особина Р1 схрещується з організмом, гомозиготних по рецесивним аллели розглянутого гена, то виходить розщеплення: Аа х аа ? 1/2 Аа: 1/2 аа.

Таке схрещування носить назву аналізує. У анализирующем схрещуванні не складає труднощів встановити типи утворюваних гетерозиготной особиною гамет та їх чисельне співвідношення, легко визначити, які організми гетерозіготни, а які гомозиготні по цікавого для нас ознакою.
Закон розщеплення в моногібрідномсхрещуванні читається і в зворотному порядку: якщо при схрещуванні двох особин виходить одне з розглянутих вище розщеплювань (в Р2 – 3:1, 1:2:1, 2:1, а в анализирующем схрещуванні – 1:1), то вихідні батьківські форми відрізняються за аллелям одного гена, тобто між ними існує відмінність по одному гену (моногенне відмінність вихідних форм).

ПОДІЛИТИСЯ: