Закон незалежного успадкування ознак

Як ви думаєте, чи часто в природі зустрічається дигібридне схрещування?

Якщо експериментатор вибирає для подальшого аналізу дві пари ознак і схрещує між собою організми, чітко розрізняються за цими двома ознаками, то він здійснює дигібридне схрещування. Насправді кожен організм – носій безлічі різноманітних ознак. У природі ніхто не відбирає ознаки для аналізу. І говорити про те, наскільки часто в природі відбувається дигібридне схрещування, неправильно.

кільки видів гамет утворюється у гібридів першого покоління при дигібридному схрещуванні?

При схрещуванні гібридів першого покоління при дигібридному схрещуванні у кожного з батьків утворюється чотири види гамет. Це відбувається тому, що гени, що відповідають за ці ознаки, розташовані в різних парах гомологічних хромосом. При мейозі в кожну гамет потрапляє одна хромосома з пари. Хромосоми (а отже, і гени) можуть комбінуватися в різних поєднаннях. Дві пари хромосом дають чотири варіанти поєднань генів: АВ, Ав, аВ, ав.

ПОДІЛИТИСЯ: