Закон Моргана – закон зчепленого успадкування ознак

Ряд організмів має невелике число хромосом, тому більшість генів, які визначають різні групи альтернативних ознак, знаходяться в одній гомологічній парі хромосом, тобто є зчепленими і передаються потомству разом.

Так, у плодової мушки дрозофіли ген, який визначає довжину крил, і ген, відповідальний за колір тіла, знаходяться в гомологічних хромосомах.

Дигібридне схрещування, проведене за даними ознаками у другому поколінні, не дасть незалежного розщеплення ознак, тобто не буде відповідати третьому закону Менделя. Це явище виявив Т. Морган і сформулював його у формі закону зчепленого успадкування:

При дигібридному схрещуванні організмів, у яких гени знаходяться в одній парі гомологічних хромосом, у другому поколінні спостерігається розщеплення ознак не по третій, а за другим законом Менделя.

Схрещуючи мушок дрозофіл з темним кольором тіла і нормальними крилами (домінуючі ознаки) з мушками, які мають укорочені крила і сіре тіло (рецесивні ознаки), було отримано гетерозиготне покоління (F1) з темними тілами і нормальними крилами.

При схрещуванні особин першого покоління отримали організми, у яких 1/4 частина покоління мала укорочені крила і сіре тіло, а 1/3 частина покоління – нормальні крила і темне тіло.

Це пояснюється тим, що гени забарвлення тіла і довжини крил розташовуються в одній парі гомологічних хромосом, тобто є зчепленими.

Однак серед особин F2 спостерігали і комах, які мають темне тіло і укорочені крила, і особин з сірим тілом і нормальними крилами. Це пояснюється кросинговером, при якому хромосоми в результаті кон’югації і перехрещенні обмінюються ділянками гомологічних хромосом. Але ці явища носять випадковий характер і не підкоряються математичним закономірностям.

ПОДІЛИТИСЯ: