Загальна характеристика продуктивності організмів

У харчових мережах і ланцюгах відбувається перенесення речовин і енергії від однієї ланки до іншого і через повні харчові ланцюги (від продуцента через консументи різних порядків до редуцентам) здійснюється кругообіг речовин у природі. Харчова ланцюг не може існувати без надходження енергії ззовні. Основним природним джерелом є енергія Сонця, усваиваемая продуцентами (фотосинтетиками); ця енергія у формі енергії хімічного зв’язку складних органічних речовин передається від однієї ланки до іншого, постійно зменшуючись за рахунок того, що частина її витрачається на реалізацію процесів життєдіяльності і у завершального ланки практично не залишається у формі хімічних зв’язків складних органічних речовин, так як редуценти практично повністю перетворюють органічні речовини в неорганічні.

Продуценти, початківці харчовий ланцюг, включають в кругообіг речовин неорганічні речовини, перетворюючи їх в органічні. Далі органічні речовини в усі уменьшающемся кількості передаються від ланки до ланки і у редуцентов (завершують харчовий ланцюг) їх кількість стає мінімальним. Утворені в процесі обміну речовин неорганічні речовини у всіх членів харчового ланцюга повертаються в круговорот речовин. Це робить можливим існування життя як такого, бо якщо органічні речовини тільки утворювалися б, а не перетворювалися на неорганічні, то настав би час, коли неорганічні речовини, здатні перетворюватися на органічні, зникли.

Найважливішою властивістю будь-яких організмів є їх продуктивність – біомаса, вироблена всіма особинами даної популяції на одиниці площі даній території.
Продуктивність організмів у харчовому ланцюзі від однієї ланки до іншого закономірно убуває і підкоряється правилу піраміди. Підстава піраміди складають продуценти, а завершують піраміду – редуценти, які виробляють найменшу кількість біомаси (в ідеалі близьке до нуля). Організми кожної ланки ланцюга утворюють трофічний рівень, який через великих енергетичних втрат, необхідних для реалізації фізіологічних та інших процесів життєдіяльності, не може бути більше п’яти. Розрізняють піраміди по біомасі та по енергії, яку накопичують організми за рахунок нарощування маси свого тіла. Правило піраміди побічно показує механізм регуляції чисельності видів в біогеоценозі – число особин даного виду не може перевищувати такої кількості, яке відповідає масі (енергії), накопичуваної на основі кількості засвоюваній енергії продуцентів згідно з правилом піраміди.

ПОДІЛИТИСЯ: