Загальна характеристика еволюційної теорії, розробленої Ж. Б. Ламарком

Наприкінці XVIII – початку XIX ст. ідея про змінюваність органічного світу все більшою мірою завойовує уми вчених. З’являються перші еволюційні теорії.

Еволюція – поступовий тривалий розвиток органічного світу, що супроводжується його зміною і появою нових форм організмів.

Першу, більш-менш обґрунтовану еволюційну теорію створив французький натураліст Жан Батіст Ламарк (1744-1829). Він був видатним представником трансформізму. Трансформісти були також:

  • Ж. Бюффон (Франція);
  • Еразм Дарвін – дід Ч. Дарвіна (Англія);
  • І. В. Гете (Німеччина);
  • К. Ф. Рул’є (Росія).

Трансформізм – вчення про змінюваність видів різних організмів, включаючи тварин, рослини і людини.

Основи своєї теорії еволюції Ж. Б. Ламарк виклав у книзі «Філософія зоології». Суть цієї теорії полягає в тому, що організми змінюються в процесі історичного існування. Зміни рослин відбуваються під безпосереднім впливом умов середовища, на тварин ці умови впливають побічно.

Причиною появи нових форм організмів (особливо тварин) є внутрішнє прагнення організму до досконалості, а зміни, що з’явилися, закріплюються за рахунок вправи або невправи органів. Виникаючі зміни успадковуються організмом при послідовному впливі умов, що викликали ці зміни, якщо ці умови діють протягом кількох поколінь.

Центральним положенням еволюційної теорії Ламарка є уявлення про види організмів, їх градації і прагненні виду перейти з нижчого щабля (градації) на більш високу (звідси і прагнення до досконалості).

Прикладом, що ілюструє вправа органів, є витягування шиї жирафом для діставання їжі, що призводить до її подовження. Якщо жираф не буде витягати шию, то вона стане коротшою.

Факторами еволюції (по Ламарку) є:

  • адаптація до умов середовища проживання, за рахунок чого виникають різні зміни в організмах;
  • успадкування набутих ознак.

Рушійні сили еволюції (по Ламарку) складаються в прагненні організмів до вдосконалення.

Основним досягненням теорії Ламарка стало те, що вперше була зроблена спроба довести наявність еволюції в органічному світі в процесі історичного існування, однак учений не зумів правильно розкрити причини і рушійні сили еволюції (на тому етапі розвитку наукової думки це було і неможливо через нестачу наукової інформації).

Аналогічні погляди на розвиток органічного світу висловлював і професор Московського університету К. Ф. Рул’є. У своїх теоретичних положеннях він пішов далі Ж. Б. Ламарка, так як заперечував ідею про прагнення організмів до вдосконалення. Але свою теорію він опублікував пізніше Ламарка і не зміг створити еволюційну теорію в тому вигляді, в якому її розробив Ч. Дарвін.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Зміст поняття «імунітет»