Хромосомне визначення статі

Однією з ознак у багатьох живих організмів є стать. Стать регулюється кількома механізмами. Чоловіча чи жіноча стать може визначатися впливом умов навколишнього середовища (епігамний спосіб визначення статі), як, наприклад, у морського кільчастого хробака Bonnelia, або задаватися умовами розвитку яйцеклітин (прогамний спосіб), як у коловерток і кільчастих хробаків.

Проте у більшості організмів стать визначається хромосомним складом. У генотипі є спеціальні статеві хромосоми (X і У, або Z і W), решта ж являють собою аутосоми.

Так, у людини та інших ссавців жіночі особини мають дві X хромосоми, їх каріотип може бути виражений як XX +2 А (А – гаплоїдний набір аутосом), а чоловічі – XY + 2А.

Жіночі особини є гомогаметними, оскільки формують лише один тип гамет, а чоловічі – гетерогаметні, оскільки виробляють два типи гамет щодо статевих хромосом.

Чоловічі організми є також і гемізиготні: так як у них є всього одна їх хромосома, то майже всі гени, які знаходяться в ній (не тільки домінантні, а й рецесивні), проявляються у фенотипі.

Це відбувається тому, що гени X хромосоми, як правило, не мають гомологів в У хромосомі. У хромосома несе мало генів і тому є генетичноінертною. Так само визначається генетична стать і у більшості вищих рослин. У птахів і метеликів гетерогаметною статтю є жіноча стать, а гомогаметною – чоловіча.

У них статеві хромосоми часто позначають як Z і W. У безхребетних регуляція статі більш різноманітна. У деяких з них (наприклад, у деяких клопів) самки мають склад статевих хромосом XX, самці ж несуть всього одну з них (ХО).

У плодової мушки дрозофіли приналежність до тієї чи іншої статі визначається балансом числа X хромосом і аутосом.

При співвідношенні Х / А = 1 розвиваються звичайні жіночі особини; Х / А = 0,5 – нормальні чоловічі; якщо воно має проміжне значення 0,5 <Х / А <1, розвиваються інтерсекс, мають прояви ознак обох статей. У ряду перетинчастокрилих (бджоли, мурашки) особини чоловічої статі розвиваються з незапліднених (гаплоїдних) яєць, а жіночі – з запліднених диплоїдних. У цьому випадку стать потомства регулює самка.

У квіткових рослин зустрічаються випадки, коли приналежність до тієї чи іншої статі контролюється одиничним числом генів. Якщо гени, що визначають формування тих чи інших фенотипічних ознак, розташовуються в статевих хромосомах, то їх успадкування буде відхилятися від описаних вище закономірностей.

Такі ознаки називаються ознаками, зчепленими зі статтю. Якщо ген знаходиться в У хромосомі, то він успадковується за однородітельским механізмом (наприклад, у ссавців, включаючи людину, – від батька до сина), який носить назву голандрічеського.

При знаходженні гена в X хромосомі в першому поколінні в одному з напрямків схрещувань спостерігатиметься спадкування типу Крісс-крос (або хрест-навхрест), при якому ознака самця проявляється у його дочок, а ознака самки – у синів, у другому поколінні проявляється співвідношення 1:1. В іншому ж напрямку схрещувань спостерігатимуться звичайні розщеплення.

ПОДІЛИТИСЯ: