Характеристика обміну речовин і енергії в організмах

Органічні, биоорганические і неорганічні речовини, що утворюють особливий стан – «жива речовина», знаходяться один з одним в особливому рівновазі, утворюючи відносно стійку, що володіє відносно постійними властивостями систему. Стійкість цій системі додає метаболізм – обмін речовин і енергії.

Метаболізм складається з двох взаємопов’язаних частин – катаболізму (дисиміляції) і анаболізму (асиміляції). Іноді обмін речовин і енергії (метаболізм) представляють як сукупність двох частин – пластичного і енергетичного обміну.

Пластичним називають обмін речовин, а енергетичним – обмін енергії. Деякі автори ототожнюють пластичний обмін з асиміляцією, а енергетичний – з диссимиляцией, що не зовсім точно, так як і при дисиміляції, і при асиміляції одночасно здійснюється і обмін речовин (синтез при асиміляції і розпад при дисиміляції), і енергії (при асиміляції енергія накопичується сполуками і організмом, при дисиміляції енергія виділяється і використовується організмом для здійснення фізіологічних функцій і для процесів асиміляції).

Асиміляція (анаболізм) – сукупність процесів, при яких з простіших хімічних сполук синтезуються складні органічні і биоорганические речовини, при цьому організм акумулює енергію, використовуючи енергію розпаду АТФ до АДФ і фосфорної кислоти.

Дисиміляція (катаболізм) – сукупність процесів окислення складних органічних і біоорганічних сполук, у яких звільняється енергія, що переходить в енергію макроергічних зв’язків за рахунок синтезу АТФ, яка в подальшому використовується організмом для реалізації життєдіяльності і процесів асиміляції.
Асиміляція і дисиміляція тісно взаємопов’язані, за рахунок цих процесів здійснюється як життєдіяльність організмів, так і круговорот елементів і речовин у природі.

ПОДІЛИТИСЯ: