Взаємодія генів

Деякі ознаки визначаються не одним геном, а одночасною дією декількох. У таких випадках, безумовно, спостерігається зміна і ускладнення формул розщеплювань і методів аналізу. Гени, що впливають на розвиток однієї ознаки, називаються взаємодіючими. Відомо кілька видів такої взаємодії генів: комплементарное, Епістатичний, полімерне.

Домінантні аллели обох генів призводять до формування нового прояву ознаки, взаємно доповнюючи один одного (комплементіруя). Якщо ж у генотипі присутні лише рецесивні аллели обох генів, то ознака не виявляється. Біохімічний аналіз дозволяє доповнити цю схему. Забарвлення очей у дрозофіли обумовлюється двома пігментами (яскраво-червоним і коричневим), кожен з яких утворюється в окремій ланцюга біосинтезу. Рецесивний аллель «b» у гомозигот перериває синтез яскраво-червоного пігменту – у таких особин очі мають коричневе забарвлення, аллель «а» порушує синтез коричневого пігменту – у гомозигот аа очі мають яскраво-червоне забарвлення, у особин «А-В-» мається обидва пігменту, обумовлюючи темно-червоне забарвлення очей, а у гомозигот за обома генам «ааbb» фарбувальних речовин в очах немає взагалі – очі безбарвні (білі).

Взаємодія генів (або взаємодія неалельних генів) призводить до розщеплення дігенного типу. Крім випадку, розглянутого вище, у другому поколінні можуть спостерігатися розщеплення: 9:7, 9:6:1, 9:3:4, 12:3:1, 13:3, 15:1.

ПОДІЛИТИСЯ: