Вуглеводи (цукри) і їх функції

Вуглеводи (цукри) – кінцеві продукти фотосинтезу. В результаті цього унікального процесу акумулюється сонячна енергія, яка перетворюється в хімічну і служить потім джерелом енергії для біосинтезу, що представляє собою ряд ендотермічних процесів. Рівняння реакції фотосинтезу, як і знамените рівняння А. Ейнштейна про взаємозв’язок маси і енергії – E = mc2, повинна знати кожна освічена людина:

6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2.

Вуглеводи містяться в клітинах всіх живих організмів. У тваринній клітині їх частка становить 1-2%, а в рослинних іноді досягає 85-90% від маси сухої речовини клітини.

Свою назву вуглеводи отримали по тим елементам, які входять до складу їх молекул. Ці сполуки містять тільки вуглець, водень і кисень, причому водень і кисень знаходяться в них, як правило, в такому ж співвідношенні, як і в молекулі води – 2: 1. Звідси і назва класу речовин. Більшість вуглеводів відповідають загальній формулі Cn (H2O) m.

Багато вуглеводів міститься у фруктах і овочах. Вуглеводом є, наприклад, буряковий, а також тростинний цукор. Мед майже повністю складається з вуглеводів.

До вуглеводів відносять різні види крохмалю, які входять до складу таких важливих для виробництва продуктів харчування рослин, як картопля і злаки (пшениця, рис, кукурудза, жито та ін.) (Рис. 87). Різновид вуглеводів, звана целюлозою, є головною складовою частиною клітинних оболонок всіх вищих рослин. На малюнку 88 показано будову деяких складних високомолекулярних вуглеводів – полісахаридів.

Біологічні функції вуглеводів наступні:

  • Енергетична функція. Хоча при окисленні 1 г глюкози виділяється в два рази менше енергії, ніж при окисленні 1 г жиру, саме вона є основним джерелом енергії для живих організмів.
  • Структурна функція. У рослинних клітинах целюлоза входить до складу клітинної оболонки. Вуглеводи рибоза і дезоксирибоза входять до складу відповідних нуклеїнових кислот – РНК і ДНК.
  • Запасающая функція. Вуглеводи створюють запас поживних речовин: в рослинних клітинах у вигляді крохмалю, в клітинах тварин і грибів у вигляді глікогену.
  • Рецепторная функція. Багато складні вуглеводи входять до складу клітинних рецепторів – структур, що реагують на певні хімічні речовини зміною своєї форми.
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Хламідомонада