Виникнення життя

Накопичення органічних речовин створило умови для виникнення найпростіших форм життя. Світовий океан перетворився на свого роду «бульйон», що мав суміш органічних молекул. Ці молекули перебували в безпосередній близькості один від одного і внаслідок надлишку енергії в навколишньому середовищі вступали у взаємодію, утворюючи більш складні з’єднання.

Так траплялося незліченну кількість разів. Серед безлічі отримує комплексів неминуче виникали окремі складні молекули, що володіли поруч властивостей живої речовини. Звичайно, це не були такі високоорганізовані форми, як, скажімо, черви або хоча б одноклітинні амеби. Тут мова йде про молекулах органічної речовини, що володіли здатністю до самовідтворення. Такі молекули схожі з генами – одиницями спадковості, наявними в будь-якому живому організмі.

Цілком логічно припустити, що саме структури, подібні генам, і послужили попередниками живого речовини. Перш ніж з’явилися життєздатні «генні» структури, безліч складних молекул руйнувалося, не витримавши випробування часом; поява «стійких» з’єднань ознаменувало собою початок розвитку життя на Землі. Ген володіє одним з основних властивостей живого – здатність до самовідтворення (зрозуміло, при відповідних умовах). В даний час умови для самовідтворення генів існують лише всередині живої клітини, проте в епоху виникнення життя первинний світовий океан містив всі компоненти, складові сучасні живі структури.

Гени побудовані з пуринів, піримідинів, цукру і фосфату (РО4). Всі ці інгредієнти присутні в первинному океані в кількостях, що допускають утворення і відтворення генів. Передбачається, що перший ген з’явився, коли вік Землі обчислювався вже півтора мільярдами років; отже, розвиток життя до наших днів тривало близько 3 мільярдів років. Речовина, з якого складаються гени, називається дезоксирибонуклеїнової кислотою (скорочено ДНК). Відповідно до моделі Уотсона і Крика, молекула ДНК має форму подвійної спіралі, два ланцюги якої з’єднані між собою слабкими водневими зв’язками. Подвоєння генів відбувається в два етапи: спочатку розриваються водневі зв’язку і два ланцюги розходяться; після цього кожна з ланцюгів будує поруч з собою новий ланцюг, в результаті чого утворюються два нових гена – точні копії вихідних.

ПОДІЛИТИСЯ: