Трансформація

Трансформація – один з найбільш поширених способів обміну генетичним матеріалом між різними штамами мікроорганізмів. Можливі трансформації і між клітинами вищих організмів, для дослідження яких були проведені досліди з культурою клітин кісткового мозку людини лінії Д98.

У цій лінії отримана мутація, при якій клітини не здатні використовувати гипоксантин для синтезу пуринів. Як реципієнтів були обрані клітини даного клону, а в якості донорів – клітини двох інших ліній (клонів), здатних використовувати гипоксантин. Клітини реципієнта висівали на середовище, що містить в якості джерела пуринів гипоксантин, так як на ній могли існувати і розмножуватися тільки ті клітини, які його використовують. ДНК, витягнута з клітин двох інших ліній, вносилася в чашки Петрі, в яких вирощувалися клітини-реципієнти. При відсутності донорних молекул ДНК все клітини клону-реципієнта гинули; при внесенні ж ДНК донорів частина клітин зберігалася і давала колонії клітин, здатних засвоювати гипоксантин, тобто з ознакою донора.

Існування трансформації підтверджено не тільки для бактерій, але і для клітинних культур людини. Однак з’ясувати, чи збереглася така здатність в клітинах цілого організму, ще не вдалося. Можливість трансформації встановлена і у вищих рослин. Показано, що ДНК бактерій проникає в ядро клітини і там відбувається інтеграція ДНК бактерій і хромосом рослин, гібридна ДНК реплікується і здатна до транскрипції бактеріальних генів.

У дослідах, наприклад, з петунією вплив на проростки белоцветковой лінії ДНК рослин красноцветковими лінії викликало синтез пігменту у 27% оброблених рослин. Здатність синтезувати пігмент наследовалась у цих рослин і виявлялася в F1 і F2. Впровадження чужорідної ДНК в клітину і її інтеграція з геномом реципієнта або навіть збереження в автономному стані (плазміди або епісомное спадкування) створюють можливість молекулярної реконструкції клітин.

ПОДІЛИТИСЯ: